ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการสถานีบริการ (Gas Station)

Discipline Customer Service
Salary 12-20K
Job startdate

สถานที่ : ทั่วประเทศ

คุณสมบัติ :

• ปวช/ปริญญาตรี

• บริหารจัดการสถานีบริการให้เป็นไปตามนโยบาย

• ดูแลทีมงานเพื่อบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิ์ภาพ

• บริการจัดการทีมงาน

• ดูแลยอดขายสินค้า