manpower logo
About Manpower

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (NYSE: MAN) คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงาน ที่สร้างสรรค์และนำเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แมนพาวเวอร์กรุ๊ปคือบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนถึง 22 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ และให้บริการด้านต่าง ๆ มากมายแก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน (Outsourcing) และการให้คำปรึกษา

เครือข่ายแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีสำนักงานกว่า 2,800 แห่งใน 80 ประเทศทั่วโลกช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

บริษัทต่างๆของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประกอบด้วย ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower, and Right Management.แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 1998 ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และเป็นบริษัทจัดหางานสาขาของแมนพาวเวอร์เราให้บริการจัดหางานด้านการธนาคารและการเงิน, บริการสำนักงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคนิค และ อีกมากมาย ซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็นสามประเภทคือ

•ประเภทงานประจำ

•ประเภทงานชั่วคราว

•ประเภทงานสัญญาจ้าง

ประวัติแมนพาวเวอร์ประวัติการก่อตั้ง
• ปี 1948 ที่ Milwaukee, Wisconsin, United States

ประวัติการก่อตั้งในตลาดระหว่างประเทศ
• ในปี 1956, แมนพาวเวอร์ได้เริ่มธุรกิจในประเทศแคนาดาสำนักงานในทวีปยุโรปได้เปิด เป็น ครั้งแรกในปี 1956 ในประเทศอังกฤษ แมนพาวเวอร์ ประเทศฝรั่งเศสได้ก่อตั้ง ขึ้น ในปี 1957

รายได้รวม
• 2,000,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐทั่วโลกในปี 2016

การรับมอบรางวัลจาก The Ethisphere Institute
• แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับเกียรติให้เป็นบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมการจัดหาแรง งาน ให้เป็น the World’s Most Ethical

Companies จาก The Ethisphere Institute ในปี 2011
การจัดอันดับของ Fortune U.S. and Global
• ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับการจัดอันดับอยู่ในตำแหน่งที่ 129 ใน the Fortune 500 list of America's largest companies
การจัดอันดับของ Fortune’s Most Admired Companies
• แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับการจัดอันดับอยู่ในตำแหน่งที่ 1 The World’s Most Admired Companies – Industry Temporary Help จากนิตยสาร Fortune ในปี 2011

การจัดอันดับของ Forbes Global 2000
• แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับการจัดอันดับ 1440 จาก Forbes Global 2000 ใช้การจัดอันดับของบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก 2000 อันดับ จากการจัดอันดับในนิตยสาร Forbes Grobal ในปี 2010 จากการจัดอันดับดังกล่าวในปี 2007 แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงโดยวัดจากการเติบโตของบริษัท และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยช่วยกำหนดมาตราฐานให้ กับอุตสาหกรรมด้านการจัดหาแรงงาน

การจัดอันดับ SI review 25 Most Powerful people

• แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 25 Most Powerful People in Staffing จากนิตยสาร SI review ในปี 2010

จำนวนลูกค้า

• 400,000 รายทั่วโลก

จำนวนสำนักงาน
• มากกว่า 2,800 แห่งทั่วโลกใน 80 ประเทศและภูมิภาค

จำนวนพนักงาน
• 30,000 คนทั่วโลกในปี 2010

จำนวนพนักงาน Associates
• มากกว่า 600,000 คนทั่วโลก

จำนวนผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม
• 9 ล้านคนที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาการบริการจากแมนพาวเวอร์กรุ๊ป

จำนวนผู้เข้าร่วม
• 3.5 ล้านคนในตำแหน่งพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราวและพนักงานสัญญาจ้าง ในปี 2010

รายชื่อในตลาดหุ้น
• แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีรายชื่ออยู่ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค (New York Stock Exchange ) ภายใต้สัญลักษณ์: MAN


นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป
วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ธันวาคม 2558

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป อิงค์ พร้อมด้วยบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ ดังที่มีรายชื่อ ที่นี่ (“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป”) ใส่ใจต่อพนักงานในเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจึงนำนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลฉบับนี้มาใช้กับ (1) ผู้สมัครงานกับเรา  (2) ผู้ร่วมงานกับเรา ซึ่งเป็นผู้ที่เราสรรหาหรือนำมาดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายกับลูกค้าของเราหรือบุคคลทั่วไปที่เราให้บริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนอาชีพ (3) ผู้ใช้เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มีรายชื่อ ที่นี่ (“เว็บไซต์”) และ (4) ผู้แทนของลูกค้าและผู้จำหน่ายของเรา ทั้งนี้ นโยบายนี้จะไม่นำมาใช้กับพนักงานลูกจ้างที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่และในประเทศ ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่ทำงานเป็นลูกจ้างของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป และทำงานให้กับ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป โดยตรงและไม่ได้ทำงานให้กับลูกค้าของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป โดยตรง
ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ วิธีการที่เรานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ผู้ที่ได้รับการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจากเราและสิทธิ์และทางเลือกสำหรับแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการที่เรานำข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นไปใช้ นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงมาตรการที่เรานำมาปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและการใช้สิทธิ์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของท่านอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราเข้าไปดำเนินการ เพื่อสะท้อนหลักปฏิบัติและข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเฉพาะประเทศได้โดยคลิก ที่นี่
คลิกเลือกลิงค์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดในหัวข้อที่ระบุไว้ดังนี้ :
• ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม อ่านต่อ
• วิธีการนำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไปใช้ อ่านต่อ
• การโฆษณาโดยอิงตามความสนใจ อ่านต่อ
• ข้อมูลที่เราแบ่งปัน อ่านต่อ
• สิทธิ์และทางเลือกสำหรับท่าน อ่านต่อ
• ประกาศสำหรับผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย
      ผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจขอให้เรามอบ (1) รายการข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เราได้เปิดเผยให้บุคคลภายนอก ทราบเพื่อใช้ในการขายตรงระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้านั้นและ (2) ข้อมูลประจำตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้น โดยอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ซึ่งในการร้องขอเรื่องนี้ ผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียจะติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ช่องทางในการติดต่อเรา” ด้านล่างนี้
• การถ่ายโอนข้อมูล
      เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ให้ไปยังประเทศต่าง ๆ ภายนอกประเทศที่ได้ทำการเก็บข้อมูลขึ้นในตอนแรก โดยประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลเช่นเดียวกับประเทศที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในตอนแรก เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของท่านให้ไปยังประเทศอื่น เราจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวตามที่มีรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้
       ถ้าท่านอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองอันเหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับในประเทศต่าง ๆ นอกเขต EEA หรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• วิธีการที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
      เราจะจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยทางงานบริหาร ทางเทคนิคและทางกายภาพที่ออกแบบขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เพื่อมิให้ได้รับความเสียหาย การสูญหาย การแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้โดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก แอพพลิเคชั่นส์และบริการต่าง ๆ
     ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่าน เว็บไซต์ของเราจะจัดให้มีลิงค์ต่าง ๆ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและบริการภายนอกที่อาจดำเนินการโดยบริษัทต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกับ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป โดยที่บริษัทเหล่านี้อาจมีประกาศหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำให้ท่านอ่านทำความเข้าใจโดยละเอียด ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นหรือบริการอื่นที่ไม่ใช่ของ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แต่อย่างใด
• การอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของเรา
     นโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ (รวมถึงภาคผนวกเพิ่มเติม) จะได้รับการอัพเดทเป็นระยะเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในหลักปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในเว็บไซต์ของเรา โดยระบุที่มุมด้านบนของนโยบายดังกล่าว เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลล่าสุด
• ช่องทางในการติดต่อเรา
 ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิ์หรือถ้าประสงค์ให้เราอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่ท่านต้องการ กรุณาส่งจดหมายมาที่ :
    แมนพาวเวอร์กรุ๊ป อิงค์
    ส่งถึง : ที่ปรึกษาทั่วไป
   100 แมนพาวเวอร์ เพลส
    มิลวอกี WI 53212

    ถ้าท่านอยู่ในสหภาพยุโรป กรุณาติดต่อ :
    แมนพาวเวอร์กรุ๊ป อิงค์
    ส่งถึง : ผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ อีเอ็มอีเอ
    เอ็กซ์เพอริส เดอะ เฮลิคอน
    วัน เซาธ์ เพลส
    ลอนดอน EC2M 2RB
    สหราชอาณาจักร


Top
Client Contact

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ การสรรหาพนักงาน สามารถติดต่อได้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ โทร 0 2634 7291 หรือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่าง เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลจากทางท่านแล้วจะ รีบดำเนินการติดต่อกลับทันที ขอบพระคุณที่ติดต่อ ทางทีมงาน ManpowerGroupNotice: Undefined variable: mTB_contact in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 163

Notice: Undefined variable: mTB_contact in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 163

Notice: Undefined variable: mTB_contact in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 163

Deprecated: mysql_query(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 164

Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 164

Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 164

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/itinhang/domains/manpowerthailand.com/public_html/tris/views/footer.php on line 165