over 9 years ago -

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พบกับการเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมาพี่ๆแมนพาวเวอร์เดินหน้าเข้าไปเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ พร้อมรับ AEC ก้าวสู่การทำงานแบบมั่นใจ พร้อมกูรูมากประสบการณ์เปิดเผยทุกเทคนิคให้ทำงานประสบความสำเร็จ

Tag :  The Road to Success in Dream's Career 2014สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency