almost 8 years ago -

Manpower builds confidence and shares tips for preparing to enter the job market with students at Kanchanapisek Technical College, Samut Prakan.

1

​แมนพาวเวอร์สร้างความมั่นใจ เปิดเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงานให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

แมนพาวเวอร์สร้างความมั่นใจ เปิดเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงานให้กับน้องๆวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการเปิดเผยทุกเทคนิคให้ทำงานประสบความสำเร็จในการทำงาน