almost 7 years ago -

เปิดทุกกลยุทธ์พิชิตงานพร้อมก้าวสู่ตลาดงานให้กับน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

1

​เปิดทุกกลยุทธ์พิชิตงานพร้อมก้าวสู่ตลาดงานให้กับน้องๆวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

พี่ๆ แมนพาวเวอร์บุกให้ความรู้ สร้างความพร้อมให้กับน้องๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพิชิตงานในฝันกับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในอนาคต