almost 6 years ago -

แมนพาวเวอร์งัดทุกกลยุทธ์พิชิตงานในฝันให้กับน้องๆ ม.กรุงเทพ ​

1

​แมนพาวเวอร์งัดทุกกลยุทธ์พิชิตงานในฝันให้กับน้องๆ ม.กรุงเทพ

​แมนพาวเวอร์เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ช่อง โดยการสร้างการตลาดให้กับตัวเองโดยการเขียน Resume พร้อมเทคนิคการสัมภาณ์ และการสร้างบุคลิกภาพ รับประกันความพร้อมก่อนลงสนามแข่งขันอย่างแน่นอน