over 6 years ago -

จับตา 3E ชี้ชะตาแรงงานไทยยุค 4.0 “GIG WORKERS” บูมรับ GEN M

2

จับตา 3E ชี้ชะตาแรงงานไทยยุค 4.0 “GIG WORKERS” บูมรับ GEN M

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - “แมนพาวเวอร์” ชี้จับตา 3E ปัจจัยหลักชี้ชะตาแรงงานไทยในยุค 4.0 เชื่อมั่นแรงงานไทยมีการปรับตัวรวดเร็ว เผย GIG WORKERS มาแรง สอดรับเทรนด์ยุคเจนมิลเลนเนียมบูม

นายไซมอน แมททิวส์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและจัดหางาน กล่าวว่า ทิศทางด้านตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว ด้านภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจในประเทศมีการเปลี่ยนแปลง หมุนไปตามกระแสเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยีทั้งในระดับโลก เอเชีย และในประเทศไทย จะเห็นได้จากการลงทุนในระดับมหภาคที่มีอย่างต่อเนื่อง

ปีที่แล้ว (2560) บริษัทฯ เติบโตจากการขยายงานหลายภาคส่วน เช่น ภาครัฐที่ปัจจุบันต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทำให้เราได้มีส่วนในการนำแรงงานคุณภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ภาคเอกชนทั้งกลุ่มบริษัทต่างชาติและกลุ่มบริษัทในประเทศไทย รวมถึงการขยายตัวในภาคธุรกิจต่างๆ ต้องการที่ปรึกษาด้านแรงงาน ทำให้ในปี 2560 มีผลประกอบการตามเป้าที่วางไว้คือ 3,900 ล้านบาท

อนาคตที่ประเทศไทยมีการลงทุน และการพัฒนา เช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเชื่อมไปถึงระยอง โคราช เชียงใหม่ หัวหิน ซึ่งจะเกิดการพัฒนา จะมีแรงงานใหม่ เกิดการขยายการจ้างงานขึ้น และนโยบายภาครัฐที่มีการลงทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC) การลงทุนจากประเทศจีนที่มีเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น การขยายตัวของแรงงานทั้งในแถบอาเซียน และกลุ่ม CLMV ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา และส่งผลต่อตลาดแรงงานในประเทศอย่างแน่นอน

นางสาวสุธิดา กาญจนากันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า ตลาดแรงงานในไทยปี 2561 นี้และในยุค 4.0 จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร พิจารณาปัจจัยหลักที่เรียกว่า 3E คือ 1. ELECTION การเลือกตั้งในไทย 2. EEC หรือการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันอออก และ 3. E-Commerce ซึ่งหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อไรก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่จะลงทุนและมีการจ้างงานมากขึ้นด้วย เช่นเดียวกับโครงการอีอีซีที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการจ้างแรงงานมากขึ้นเช่นกัน

ขณะที่ E-Commerce ซึ่งรวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงาน ทั้งหุ่นยนต์ เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทางด้านออนไลน์ ซึ่งหากมีมากก็ย่อมส่งผลกระทบแง่ลบต่อการจ้างงานที่น้อยลงเช่นกัน ซึ่งเป็นไปตามเทรนด์ของโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น การลดแรงงานในภาคธนาคาร การลดแรงงานในวงการสื่อสารมวลชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่ายังไม่ถึงขั้นเบ็ดเสร็จทีเดียว เพราะยังต้องอาศัยแรงงานคนในการบริหารจัดการโดยเฉพาะการควบคุมเครื่องจักร

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว (2559) สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ตัวเลขอัตราการว่างงานมีประมาณ 800,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 0.20% ปัจจัยหลักคือ การเลือกทำงานของแรงงาน ขาดแคลนคนที่มีทักษะความรู้ประสบการณ์ตรง แรงงานประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ความต้องการของนายจ้างซับซ้อนขึ้น การปรับตัวขององค์กรสู่ดิจิตอล เป็นต้น

ส่วนแนวโน้มตลาดแรงงานปี 2561 จะมีการคัดสรรแรงงานแบบเข้มข้น องค์กรต่างๆ จ้างเอาต์ซอร์สมากขึ้น เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น เกิดแรงงานหมุนเวียนโดยเฉพาะในต่างประเทศกลุ่มเออีซีมากขึ้น มีการประกอบอาชีพแบบแรงงานระยะสั้นมากขึ้น หรือที่เรียกว่า GIG WORKERS

ทั้งนี้ อาชีพแรงงานระยะสั้น หรือ GIG WORKERS เป็นอาชีพที่ไม่เป็นพนักงานประจำองค์กร ทำงานระยะสั้น แบบพาร์ตไทม์ หรืองานอิสระ หรือรับงานเป็นโครงการไป จะมีแนวโน้มที่เติบโตและเกิดมากขึ้น ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอาชีพแบบ GIG นี้เกิดขึ้นมาก และไปได้ดี คาดว่าจากนี้ไปจะมีมากขึ้น สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่เข้าสู่ยุคเจเนอเรชันมิลเลนเนียม คือผู้ที่เกิดปี 2525-2535 อายุ 21-35 ปี ซึ่งในประเทศไทยมีกลุ่มเจนเอ็มประมาณ 20 ล้านคน และภายในอีก 3-5 ปีจะเพิ่มเป็น 40 ล้านคน

สำหรับอาชีพที่ธุรกิจมีความต้องการแรงงานสูงสุด คือ 1. บริการ เช่น ลอจิสติกส์ ท่องเที่ยว โรงแรม 2. สินค้าอุตสาหกรรม เช่น วัสดุเครื่องจักร ยานยนต์ 3. เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 4. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5. สินค้าอุปโภคบริโภค 6. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 7. ธุรกิจการเงิน เช่น ประกันชีวิต ประกันภัย และ 8. ทรัพยากรธรรมชาติ

นายวรรณชัย ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า ปีนี้แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จะชูกลยุทธ์ 3 ส่วนหลัก คือ 1. มุ่งเน้นการบริการด้วยคุณภาพวิเคราะห์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 2. การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเราวางแผนพัฒนา Manpower Academy เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในกระบวนการด้าน HR เชื่อมต่อกับลูกค้าและพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การบริการในปีนี้เรายังคงวางแนวทางในการบริการหลักเช่นเดิม หากแต่จะชี้เป้าเจาะลึกในทุกส่วนมากขึ้นให้มีความพร้อมในการบริการลูกค้าและส่งผู้สมัครงานที่เหมาะสมได้ทันตามความต้องการ

“แม้มีคู่แข่งในตลาดหลายราย แต่เรายังได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการรักษามาตรฐานการบริการด้วยราคาที่เหมาะสม เราให้ความสำคัญต่อการปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับลูกค้า การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที รวมถึงส่งผู้สมัครให้ทันความต้องการด้วยระบบต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมา ทำให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นจุดยืนของเราเสมอมา” นายวรรณชัยกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

*****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyจับตา 3E ชี้ชะตาแรงงานไทยยุค 4.0 “GIG WORKERS” บูมรับ GEN M