over 5 years ago -

10 เรื่องห้ามพลาดในการสัมภาษณ์

7

​​10 เรื่องห้ามพลาดในการสัมภาษณ์

เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรต่างๆ ต้องการที่จะรับและคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในเชิงบวกเข้าร่วมทำงานด้วย จึงส่งผลให้การสัมภาษณ์งานมีความเข้มข้นมากขึ้น และทำให้มีการแข่งขันในการหางานค่อนข้างสูง สิ่งที่ผู้สมัครควรปฏิบัติเมื่อได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์งานมีมากมาย ทั้งนี้อยากจะขอแนะนำ ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ 10 ประการ เพื่อให้ผู้สมัครนำมาเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์

1. วางแผนในการตอบคำถามโดยรู้จักนำเสนอเหตุการณ์ที่เหมาะสมจากประสบการณ์ในการทำงานหรือประสบการณ์จากชีวิตประจำวันในการตอบคำถามที่สื่อไปถึงทักษะต่างๆ

2. แต่งกายไม่สุภาพ บางคนอาจจะคิดว่าในยุคปัจจุบันมีองค์กรมากมายที่ไม่เคร่งในเรื่องของการแต่งกาย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ในฐานะผู้สมัครสามารถแต่งกายตามใจฉันโดยไม่ดูถึงกาละเทสะ หรือ แต่งกายไม่เรียบร้อย เพราะการแต่งกายไม่สุภาพถือว่าผู้สมัครไม่ให้เกียรติต่อสถานที่ทำงานและผู้สัมภาษณ์งาน ซึ่งจะทำให้ความประทับใจแรกพบของผู้สัมภาณ์ที่มีต่อผู้สมัครงานลดลง

3. ไม่ตรงต่อเวลา ในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้สมัครควรจะต้องมาก่อนเวลาอย่างน้อยที่สุดคือ 30 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาตรงต่อเวลาได้ ผู้สมัครควรที่จะต้องโทรบอกองค์กรนั้นๆก่อนเวลาสัมภาษณ์งาน การที่ผู้สมัครมาสัมภาษณ์สายหรือในกรณีที่มาสายโดยไม่โทรมาแจ้ง ทางองค์กรจะมองว่าผู้สมัครคนนั้นเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ให้เกียรติต่อผู้สัมภาษณ์งาน และไม่มีความรับผิดชอบ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้สมัครงานตกสัมภาษณ์ได้

4. หาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งงานที่คุณสมัคร การที่คุณสื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรและงานที่คุณสมัครเข้ามาจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณให้ความสนใจ ใส่ใจ และมีความประสงค์อยากจะร่วมงานกับองค์กร

5. พูดเกินความเป็นจริงในเรื่องของทักษะและความสามารถ ในหลายๆ ครั้งที่พบเจอคือผู้สมัครจะเขียนถึงทักษะและความสามารถที่เกินจริงซึ่งเป็นการทำร้ายตัวเองในทางอ้อมและเป็นการสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้สัมภาษณ์ สิ่งที่อยากจะบอกคือทักษะต่างๆที่ระบุใน resume โดยส่วนมากแล้วผู้สัมภาษณ์จะให้ความสนใจและทำการทดสอบว่าผู้สัมภาษณ์มีทักษะตามที่ระบุใน resume จริงหรือไม่

6. ไม่สบตาผู้สัมภาษณ์ การไม่สบตาผู้สัมภาษณ์ในระหว่างสัมภาษณ์งานจะเป็นการสื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองซึ่งในยุคปัจจุบันความมั่นใจถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้สมัคร ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจ้องตาผู้สัมภาษณ์ตลอดเวลา ให้สบตาแค่เพียงเหมาะสมเท่านั้น

7. ถามแต่เรื่องเงินเดือน และ สวัสดิการ เท่านั้น การที่ผู้สมัครตั้งคำถามแต่เรื่องเงินเดือนและเรื่องสวัดิการอย่างเดียว จะเป็นการบ่งบอกว่าผู้สมัครให้ความสนใจในเรื่องเงินมากกว่างาน ซึ่งถ้าเลือกได้ องค์กรทุกองค์กรต้องการพนักงานที่สนใจในเรื่องของงานมากกว่า

8. ติดมือถือมากจนเกินไป ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับมือถือเป็นอย่างมาก จนบางครั้งมีความรู้สึกว่ามือถือคือส่วนหนึ่งของร่างกาย ถ้าไม่ได้หยิบขึ้นมาดูหรือเช็คข้อความต่างๆ ก็จะรู้สึกเหมือนร่งกายกำลังขาดอะไรบางอย่าง ถ้าคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ขาดมือถือไม่ได้ ในช่วงสัมภาษณ์ขอแนะนำให้คุณปิดมือถือเพื่อที่คุณจะได้มีสมาธิในการสัมภาษณ์ หลายครั้งที่เห็นผู้สมัครแอบมองหรือจับมือถือที่วางไว้ข้างตัว บนโต๊ะ หรือในกระเป๋ากางเกง ในระหว่างสัมภาษณ์หรือลืมปิดมือถือ ซึ่งการกระทำเช่นนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าคุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้

9. พูดเยอะ ตอบคำถามไม่ตรงประเด็น การที่ผู้สมัครพูดเยอะเกินความจำเป็นนั้นไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคุณเก่ง หรือ คุณมีความสามารถในการสื่อสาร ในทางกลับกันคุณอาจจะสร้างความรำคาญและถูกมองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสาระ ดังนั้นการพูดในสิ่งที่มีสาระและตอบให้ตรงประเด็นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

10. ข้อสุดท้ายที่ขอแนะนำคือ ทุกๆครั้งที่คุณมีโอกาสในการสัมภาษณ์งาน คุณควรจะทำให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนว่าคุณได้รับแค่โอกาสครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานในฝันของคุณหรือไม่ก็ตาม

หวังว่าข้อมูลทั้ง 10 ประการนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับผู้สมัครทุกๆ ท่าน ในการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป เพียงท่านนำ 10 เรื่องห้ามพลาดนี้ไปเป็นแนวทางและปรับใช้ให้เหมาะสม มีสติในการตอบคำถาม พูดให้ชัดถ้อยชัดคำ วางบุคลิกภาพให้ดี รับรองว่าท่านจะได้คำตอบรับจากองค์กรอย่างที่หวังไว้แน่นอน

 สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ​10 เรื่องห้ามพลาดในการสัมภาษณ์