about 5 years ago -

เรื่องต้องรู้ก่อนตอบรับสวมบท 'มนุษย์เงินเดือน'

11

​เรื่องต้องรู้ก่อนตอบรับสวมบท 'มนุษย์เงินเดือน'

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

ในโลกการแข่งขันพนักงานประจำหรือเรียกกันว่า "มนุษย์เงินเดือน คงไม่ปรารถนาอะไรไปมากกว่าการมีงานทำที่ดีตรงกับความสามารถ มีสังคม เพื่อนร่วมงานและบรรยากาศแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถในการทำงาน เมื่อ "มนุษย์เงินเดือน" คิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่และเลือกสถานที่ทำงาน องค์ประกอบหลักเพื่อพิจารณาในการเข้าทำงานกับองค์กรใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นคำตอบสุดท้ายที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ แมนพาวเวอร์มาฝากมุมความคิดดีดีกับสิ่งที่ควรถามตัวเองก่อนตอบรับข้อเสนอกับการทำงานในองค์กรใหม่ ดังนี้

1. ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สถานที่ตั้งของบริษัทมีความสะดวกในการเดินทางงานใหม่ของคุณจะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ใช้เวลาในการทำงานวันละกี่ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึง กี่โมง ทำงานเฉพาะวันธรรมดา หรือต้องทำงานวันเสาร์อาทิตย์ด้วย มีระบบการทำงานเป็นรอบหรือเป็นกะ เวลาเลิกงาน หรือต้องเลิกงานดึกไหม รวมไปถึงระยะการเดินทางไปทำงานของคุณก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คุณควรให้ความสำคัญ เพราะปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทั้งเงิน ทั้งเวลา รวมไปถึงสุขภาพ คุณลองสำรวจเส้นทาง ไป-กลับ จับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไร ต้องสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานไปพร้อม ๆ กัน ( Work-Life Balance )

2. ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือ พร้อมเป้าหมายขององค์กรการที่คุณจะพิจารณาส่งเอกสารสมัครงานเข้าไปองค์กรไหน เชื่อว่าเรื่องชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่คุณจะนำมาพิจารณาอยู่ในอันดับต้นๆ และปัจจุบันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทที่สนใจได้ง่ายและสะดวก และนอกจากข้อมูลประวัติของบริษัทโดยทั่วไปแล้ว ยังต้องพิจารณาและดูอีกว่าบริษัทนั้นมีภาพลักษณ์ในสายตาของคนทั่วไปอย่างไร เคยมีปัญหาหรือเกิดวิกฤตอะไรบ้าง ลองสอบถามจากคนใกล้ตัวหรือคนรู้จักว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไร

3. เงินตอบแทนและสวัสดิการเรื่องค่าตอบแทนถือเป็นเรื่องที่ถูกยกให้เป็นอันดับต้น ๆ ในการพิจารณาเข้าทำงานเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ไปจนถึง วันหยุดพักร้อน ลากิจ ลาป่วยต่าง ๆ เราเองจะต้องเลือกว่าสิ่งตอบแทนการทำงานทั้งหมดนั้นคุ้มค่าหรือไม่ ลองหาข้อมูลดูว่าคนอื่น ๆ ที่ทำงานในสายงานเดียวกันได้รับเงินเดือนหรือสวัสดิการอย่างไร โดยเปรียบเทียบตัวคุณเอง หรือกับคนที่มีประสบการณ์และการศึกษาคล้ายคลึงกัน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าคุณควรพิจารณาขนาดและโครงสร้างขององค์กรว่าตำแหน่งที่กำลังจะเข้าไปทำนั้นมีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด หากคุณมีความสามารถมากพอจะต้องมองให้ไกลกว่าปัจจุบัน และควรคิดทบทวนดูว่าตำแหน่งงานที่บริษัทเสนอมาให้กับคุณนั้นจะทำให้ได้เรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือทักษะการทำงานมากแค่ไหน แล้วตำแหน่งนั้นมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพหรือไม่

5. สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการทำงานบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยในการพิจารณาอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานได้ สิ่งที่คุณพอจะทำได้คือ การสังเกตจากการเข้าไปสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในออฟฟิศ ไปจนถึงลักษณะของเพื่อนร่วมงานในอนาคต ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคุณด้วย

6. กฎระเบียบและสัญญาจ้างก่อนที่จะต้องจรดปากกาเซ็นสัญญา ควรอ่านสัญญานั้นอย่างละเอียด เพราะจะมีผลผูกมัดไปตลอดการทำงานของคุณหรือแม้แต่หลังจากที่คุณออกจากงาน เช่น ในกรณีที่ตลาดธุรกิจของเรามีการแข่งขันกันสูง บริษัทจะต้องคิดเรื่องสัญญาอย่างรอบคอบ พวกเขาอาจมีเงื่อนไขให้คุณยอมรับว่าในอนาคตเมื่อคุณออกจากงานที่บริษัทแล้ว คุณจะไม่สามารถไปทำงานกับบริษัทคู่แข่งในวงการเดียวกันในระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งอาจส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ หรือหากคุณมีหน้าที่ดูแลลูกค้า นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามค่านิยมของแต่ละบริษัท ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดได้ก็พร้อมที่จะเข้าทำงานได้โดยไม่ต้องกังวล

อย่างไรก็ตามหลักการและปัจจัยทั้งหมดนี้เมื่อคุณพิจารณาแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักว่างานนี้หมาะกับคุณหรือไหม ในทุกๆ แง่มุม เพราะบางครั้งงานที่คุณสมัครไปอาจไม่ได้มีทุกอย่างครบตามที่คาดหวัง แต่ขอให้พิจารณาองค์ประกอบที่ทำให้คุณคิดว่าถ้าได้ทำงานที่นี่แล้วจะมีความสุขกับงานและการใช้ชีวิตไปด้วยกัน หากมั่นใจอย่างนั้นก็เตรียมพร้อมเดินหน้าสมัครงานให้ได้งานอย่างที่ตั้งใจได้เลย

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyจบใหม่เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน