over 4 years ago -

ตอบอย่างไรในวันสัมภาษณ์ให้ดูโดดเด่นเหนือใคร

38

​ตอบอย่างไรในวันสัมภาษณ์ให้ดูโดดเด่นเหนือใคร

กระบวนการสัมภาษณ์งานอาจจะประกอบไปด้วยหลายส่วน หลายขั้นตอน การสัมภาษณ์ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ ดังนั้นการตอบคำถามในวันสัมภาษณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

1. ตอบตรงประเด็น ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคำถามผู้สมัครงานหลายเรื่อง อาจจะวกไปวนมาเพื่อลองใจผู้สมัคร แต่สิ่งที่ผู้สมัครควรจะทำคือ จับประเด็นในคำถามนั้นๆให้ได้ แล้วตอบให้ตรงประเด็น

2. ตอบชัดเจนมั่นใจ ความมั่นใจนั้นอาจจะสื่อออกมาได้จาก ทั้งท่าทางการพูดที่ชัดถ้อยชัดคำ และ น้ำเสียงที่หนักแน่น

3.ตอบเชิงสร้างสรรค์ ผู้สมัครควรสอดแทรกถึงอุดมการณ์และแนวคิดของตนอย่างสร้างสรรค์ ในบางคำถามที่มีโอกาส เพื่อสร้างบบรรยากาศในการสนทนากันอย่างเป็นกันเอง แทนที่จะแค่ถามมาตอบไปกันธรรมดา

4. ตอบอย่างจริงใจ การแสดงออกถึงความจริงใจนั้นอาจจะสื่อได้จากทั้งน้ำเสียง และ ท่าทาง ไม่ว่าจะเป็นการพยักหน้า ส่ายหน้า หรือ การยิ้มแย้มระหว่างการสนทนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรจะแสดงออกมากเกินไป หากมากไปอาจจะกลายเป็นถูกมองว่าไม่จริงใจได้ รวมทั้งการตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์ เช่น ไม่เคยทำงานนี้ก็ตอบว่าไม่เคยทำ ไม่ใช่พยายามมั่วขึ้นมา หากไม่เข้าใจคำถามก็บอกว่าไม่เข้าใจ แล้วขอให้ผู้สัมภาษณ์อธิบายเพิ่มเติม เป็นต้น

5. ตอบอย่างเข้าใจตนเอง หลายคนมีปัญหากับการเข้าใจในความต้องการของตนเอง ซึ่งบางครั้งมันจะถูกสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนจากการตอบคำถามที่ขัดแย้งในตัวเอง ผู้สมัครควรทำการบ้านในการทำความเข้าใจกับตำแหน่งงานที่ตนเองถูกเรียกมาสัมภาษณ์ให้ดีก่อน มื่อผู้สมัครมีความเข้าใจในตนเองแล้วก็จะสามารถสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็นและดูน่าสนใจ

6. ตอบอย่างคิดบวก ผู้สมัครควรสอดแทรกทัศนคติเชิงบวกลงไปในคำตอบด้วยเพื่อที่จะเรียกคะแนนจากผู้สัมภาษณ์ได้ เพราะบางคำถามอาจจะเป็นคำถามเชิงลบ หรือ ผู้สัมภาษณ์บางท่านอาจจะใช้คำถามแรงๆ เพื่อทดสอบผู้สมัคร ผู้สมัครต้องใจเย็น ใช้สติไตร่ตรองและค่อยๆตอบคำถาม

กุญแจสำคัญอีกอย่างนึง คือ การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์ หากผู้สมัครตอบคำถามได้ตรงประเด็น ชัดเจน ตรงไปตรงมา มั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก พูดจาน่าฟัง ทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกอยากทำงานกับคุณ เท่านี้ท่านก็เป็นผู้สมัครอีกคนที่โดดเด่นเหนือใครได้อย่างไม่ยากเลย