over 4 years ago -

ทัศนคติสู่การเป็นซุปเปอร์ลูกน้อง

54

​ทัศนคติสู่การเป็นซุปเปอร์ลูกน้อง

สำหรับหัวหน้างานหลายๆท่าน พวกเขาอาจจะประเมินทัศนคติของลูกน้อง ในมุมมองที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร สมาชิกในทีมงาน และ ลักษณะของงานที่ต้องรับผิดชอบ

แต่สำหรับตัวเราเองในฐานะของลูกน้อง การที่เราจะเตรียมตัว และสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้ตนเองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น สามารถทำได้ โดยการปรับปรุงพัฒนา ทัศนคติของตนเอง ซึ่งการที่เรามีทัศนคติที่ดีก็จะช่วยให้การทำงานของเราราบลื่น ลดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้เรามีความสุขกับการทำงาน

ดังนั้นทัศนคติหลักๆ ที่เราควรมี ควรสร้างเพื่อให้เราเป็น ซุปเปอร์ลูกน้อง สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

• มีความคิดที่ต้องการสร้างคุณค่า สร้างความสำเร็จที่แท้จริงให้แก่องค์กร สามารถทำได้โดยการศึกษา พันธกิจขององค์กรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เข้าใจวัตถุประสงค์, เป้าหมายสูงสุดของทีมงานที่ตนทำ และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้ากับเป้าหมายของตนเอง เช่น การทำความเข้าใจว่างานของเราจะไปส่งเสริมเป้าหมายของทีมงาน และหัวหน้างานในลักษณะใด และลองพิจารณาว่าหัวหน้าคาดหวังผลงานจากเรามากน้อยประการใด

• มีความเชื่อฟัง เคารพหัวหน้างาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน อาจจะมีหลายครั้งที่เรามีความเห็นไม่ตรงกับหัวหน้างาน แต่หากเราได้อธิบายด้วยเหตุผล อย่างสุภาพแล้วหัวหน้ายังไม่เห็นด้วย เราต้องเคารพในการตัดสินใจของหัวหน้างาน ซึ่งในบางกรณีหัวหน้าอาจจะเชื่อเพื่อนร่วมงานมากกว่า เราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจ และให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด

• มีความรัก ความใส่ใจในงานที่ทำ อยู่ในกฏระเบียบ และหลักจริยธรรม นอกจากจะช่วยให้เราสามารถทำงานต่อไปได้อย่างราบลื่นแล้ว ก็จะลดความกังวล ความเป็นห่วงที่หัวหน้ามีต่อเราได้เป็นอย่างดี

• พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้เองภายใต้อำนาจหน้าที่ที่มี และรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หัวหน้างานส่วนใหญ่มองหา ซึ่งลูกน้องที่รู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นลูกน้องที่รู้งาน และมีขั้นตอนที่นำไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะการรายงานผลงาน จะเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าแนะนำ และสอนในสิ่งที่เราอาจยังไม่ทราบมาก่อน

• มีความรู้รอบตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น จะทำให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานมีทางเลือกมากขึ้น มีการเปรียบเทียบหาทางออก หาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้

และสุดท้าย สิ่งที่ซุปเปอร์ลูกน้องทุกคนมีเหมือนกันคือ พวกเขาทำให้หัวหน้าอยากใช้งานอยู่เสมอ เพราะหัวหน้ามั่นใจว่าบรรดาเหล่าซุปเปอร์ลูกน้องจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และช่วยนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จได้ ในที่สุดบรรดาเหล่าซุปเปอร์ลูกน้องก็จะเป็นกลุ่มแรกที่นายจ้างต้องการ รักษาไว้ และเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้ เพราะพวกเขา เข้าไปอยู่ “ในใจ” ของนายจ้างและหัวหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, ทัศนคติสู่การเป็นซุปเปอร์ลูกน้องดิจิทัล?