about 4 years ago -

​แนะคัมภีร์รับมือโควิด-19 ถึงนายจ้าง-ลูกจ้าง

Thumb 2

​แนะคัมภีร์รับมือโควิด-19 ถึงนายจ้าง-ลูกจ้าง

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

“แมนพาวเวอร์” แนะนายจ้าง-ลูกจ้างรับมือโควิด-19 ในภาคองค์กรและคนทำงาน นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ถึงการรับมือขององค์กรว่า “นายจ้าง”จะต้องทำความเข้าใจตั้งรับสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบทางด้าน IT และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการทำงานในรูปแบบ Work from home, Remote from home, การทำงานทางไกล และงานนอกเวลาและงานระยะสั้นประเภทต่างๆ

นอกจากนี้จะต้องมีการเตรียมและวางแผนด้านกำลังคน ทั้งพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง และพนักงาน Outsource เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและความต้องการในแต่ละช่วงเวลา และพัฒนาทักษะพนักงาน โดยเฉพาะด้านดิจิตัลและระบบอัตโนมัติประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการรับมือของแรงงานหรือลูกจ้าง สิ่งแรกจะต้องตั้งรับด้วยสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับตัวให้ทันสถานการณ์ทั้งด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ด้านวิถีการใช้ชีวิตไม่ว่าจะการ กิน เที่ยว พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงด้านการทำงาน : Work from home, Remote from home, Online Job ที่สำคัญแรงงานจะต้องพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จะต้องมีทักษะความยืดหยุ่นและประยุกต์ใช้ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีทักษะบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกัน และเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้ ทุกอย่างสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โลกการทำงานแห่งอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงไป บทเรียนนี้พิสูจน์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิตัลในแบบก้าวกระโดด ทุกคนต้องแสวงหาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต การทำงานและการสื่อสารทำให้อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพิ่มสูง อัตราการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิตัลก็สูงขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน เราอาจพัฒนาไปสู่ NextGen Work โลกของการทำงานแห่งอนาคตที่มีความยืดหยุ่น ทำงานที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กรว่าจะเปิดกว้างสำหรับโมเดลการทำงานในรูปแบบใหม่นี้แค่ไหน อย่างไร เพราะตอนนี้เอง ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ซึ่ง Social Distancing ทำให้เราบูรณาการเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตของเราทั้งเรื่องงาน และครอบครัวจนกลายเป็นชีวิตเดียวอย่างเลี่ยงไม่ได้ คงต้องติดตามบริบทต่อไปว่าเราจะนำการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ไปเป็นส่วนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดของโลกการทำงานในอนาคตต่อไป

ที่มา : Thansettakij

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,​แนะคัมภีร์รับมือโควิด-19ถึงนายจ้าง-ลูกจ้าง