about 3 years ago -

ManpowerGroup Thailand highlights the impact of COVID-19 on the outsourcing industry, leading to an increase in short-term job opportunities.

Thumb News

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยโควิด-19 ส่งกลุ่มงานเอาท์ซอร์ส-งานระยะสั้นเติบโต

ตลาดแรงงานได้ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การจ้างงานเอาท์ซอร์ส การจ้างงานระยะสั้นก็เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับวัฒนธรรมในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดงานในช่วงการระบาดของโควิด -19 ตลาดงาน-แรงงานปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง  พร้อมชี้การจ้างงานรูปแบบเอาท์ซอร์ส-งานระยะสั้นมีแนวโน้มเติบโต ท่ามกลางสถานการณ์โควิด ตลาดแรงงานได้ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ การจ้างงานเอาท์ซอร์สและการจ้างงานระยะสั้นก็เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับวัฒนธรรมการทำงานปกติใหม่ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม แนวโน้มดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระยะสั้นและรองรับทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย  เปิดเผยว่าผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระลอกที่ 3 ส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและการแพร่กระจายที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับสองระลอกที่ผ่านมา แต่องค์กรต่างๆยังคงปรับรูปแบบการทำงานของตนอย่างต่อเนื่องในช่วงต่างๆของการระบาด  หากจะวิเคราะห์เจาะไปถึงรูปแบบการจ้างงานและกลุ่มแรงงานจากปัจจัยดังกล่าว ทำให้แนวโน้มการจ้างการของนายจ้างมีการหันมาใช้การจ้างงานในรูปแบบเอาท์ซอร์ส (Outsource)เพิ่มมากขึ้น ด้วยสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิดและการระบาดรอบใหม่,แรงงงานต่างด้าวที่กลับประเทศ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ

สาเหตุดังกล่าว ทำให้นายจ้างเลือกใช้ “แรงงานคนไทย” ในรูปแบบเอาท์ซอร์ส (Outsource) มากขึ้นเพื่อบริหารจัดการต้นทุน โดยเริ่มจาก การทดลองว่าจ้างพนักงานเป็นจ้างระยะเวลาสั้นๆ โดยระยะเวลาในการจ้างสั้นลง จาก 1 ปี เป็น 3-4 เดือน ตามความต้องการของลูกค้าที่อาจยังคงไม่มากหรือต่อเนื่อง แต่ต้องการกำลังการผลิตสำหรับความต้องการและกำลังซื้อในช่วงครึ่งปีหลัง 2564หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายทั้งจากในและต่างประเทศ ทั้งนี้ การจ้างงานรูปแบบเอาท์ซอร์ส (Outsource)นายจ้างสามารถเปลี่ยนจากพนักงานสัญญาจ้างมาเป็นพนักงานประจำได้ ยิ่งทำให้นายจ้างวางแผนกำลังคนได้แม่นยำ สามารถควบคุม ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงไม่แน่นอนแต่ยังคงสามารถรักษากำลังการผลิตสำหรับอนาคตได้

ทางด้านอัตราการใช้แรงงานในภาพรวมขณะนี้ยังคงมีการเพิ่มลดจำนวนคนในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อสังเกตการณ์และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบางกลุ่มเพื่อชดเชยการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน  คาดการณ์หลังควบคุมภาวะการแพร่ระบาดระลอก 3แรงงานมีทิศทางขยายตัวและใช้เวลากว่าจะฟื้นตัวได้ตามปกติ ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวมีความแปรผันตามทิศทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากการฉีดวัคซีนโควิดเริ่มแพร่หลาย ความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตและความปลอดภัยมีมากขึ้น ส่งผลต่อกำลังซื้อทั้งในและต่างประเทศที่จะมีมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ แนวโน้มการจ้างงานมีมากขึ้นในบางธุรกิจ และบางธุรกิจเป็นรูปแบบของการจ้างงานระยะสั้น  โดยครึ่งปีหลัง ทั้งการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจบริการต่างๆ คาดการณ์สัญญาณบวกด้วยแรงขับเคลื่อนจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ที่มีต่อตลาดแรงงานในช่วงครึ่งปีหลัง  หากมีมาตรการกระตุ้น

ทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม กอปรกับ แผนการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและครอบคลุมตามเป้าหมายในระดับประเทศ  จะเป็นการซ่อมสร้าง ฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยทำให้ตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาอีกครั้ง

จากการแพร่ระบาดและความตึงเครียดทางการเมืองอื่น ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปรับแผนกำลังคนโดยจ้างแรงงานไทยเพิ่มขึ้นเพื่อการผลิตและคลังสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแรงงานต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางกลับประเทศบ้านเกิด เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กจึงจำเป็นต้องจัดการกับการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความไม่แน่นอนในการจ้างแรงงานต่างชาติท่ามกลางวิกฤตในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ทิศทางแรงงานที่คาดว่าจะฟื้นตัวครึ่งปีหลังต่อจากนี้ที่น่าจับตาโดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวว่าจะฟื้นตัวเมื่อใด และมีสัญญาณอะไรต่อไปจะเป็นทิศทางบวกหรือไม่ ในส่วนนี้มุมมองของเราวิเคราะห์จากการกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมแต่ละประเทศ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่กลางปี 2564ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแผนการฉีดวัคซีนโควิดให้ทั่วถึงในไตรมาสที่4ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน และยุโรป อันจะส่งผลต่อการคลายล็อค หากวัคซีนมีการกระจายมากกว่า60-70%ในแต่ละประเทศ แผนการฉีดวัคซีนน่าจะเกิดขึ้นได้ในไตรมาสที่4ซึ่งประเทศไทยก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้มากขึ้น  ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแผนการฉีดวัคซีนในระดับครอบคลุมเริ่มตั้งแต่กลางปี จนถึงปลายปีนี้ ทำให้คาดการณ์ได้ว่าจะเห็นสัญญาณของการเดินทางจากนักท่องเที่ยวประเทศต่างๆ กลับคืนมาได้ในช่วงปลายปีนี้อีกครั้ง

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ยังมีอยู่ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และแรงงานต้องเตรียมการผลิตสินค้าที่จะมาช่วงปลายปีเพื่อป้อนให้กับตลาดที่มีกำลังการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายของปีตามปกติ ปัจจัยเหล่านี้ จะส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการทำงานปกติใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น แรงงานและผู้ประกอบธุรกิจควรเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและองค์กรด้วย “การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานตอบโจทย์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้(Reskill)และ การพัฒนายกระดับทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตต่อไป (Upskill)อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรับมือสำหรับการก้าวสู่ยุคความปกติถัดไป(Next Normal)

ที่มา : bangkokbiznews

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com