about 2 years ago -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ชี้ผลกระทบโควิด แนะใช้ 3R รีบูตทักษะยุคดิจิทัล

Blank

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ชี้ผลกระทบโควิด แนะใช้ 3R รีบูตทักษะยุคดิจิทัล