almost 3 years ago -

คอลล์เซ็นเตอร์มาแรงตลาดต้องการสูง รับเทรนด์"ดิจิทัล-อีคอมเมิร์ซ"เติบโต​

Thumb 20

​​ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

คอลล์เซ็นเตอร์มาแรงตลาดต้องการสูง รับเทรนด์"ดิจิทัล-อีคอมเมิร์ซ"เติบโต​

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ชี้ความต้องการแรงงานกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) โตต่อเนื่อง สอดรับเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร, ธุรกิจดิจิทัลและอี-คอมเมิร์ซโตสวนกระแสก้าวสู่ยุค Next Normal

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ความต้องการแรงงานในกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือ Call Center มีการเติบโตต่อเนื่อง 3-4 ปีต่อกัน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย สำรวจทิศทางตลาดงานในปัจจุบันพบว่ากลุ่มงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์มีความต้องการสูง ปัจจัยหนุนด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทั้งทางโทรศัพท์และทางแชท นับเป็นตลาดงานที่เนื้อหอมแห่งปี พร้อมระบุเป็นโอกาสทองของนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงกลุ่มคนทำงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงทั้งแบบรายวันและรายเดือน

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า ทิศทางที่ต้องจับตาแรงงานกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือ Call Center ซึ่งพบว่างานกลุ่มนี้ในปัจจุบันมีความต้องการสูง ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการใช้บริการตามไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันซึ่งนิยมสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์และทางแชท แต่จำนวนผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังน้อยกว่าที่ตลาดต้องการในปัจจุบัน เนื่องจากการเลือกสรรและอัตราการหมุนเวียนที่สูง ซึ่งส่งผลให้ตลาดงานในสายบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ทั้งตำแหน่ง Call Center (Inbound & Outbound), Customer Service, Customer Support, Telesales, Collector และ Call Agent เป็นตลาดงานที่มีศักยภาพซึ่งมีการเติบโต 3-4 ปีต่อเนื่องกัน รวมทั้งยังมีเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจบริการทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย


นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสทองสำหรับนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงกลุ่มคนหางานที่ต้องการตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพราะลักษณะงานมีความยืดหยุ่นสูงทั้งแบบรายวันและรายเดือน สำหรับภาพรวมความต้องการแรงงานกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือ Call Center นับว่ามีความต้องการในตลาดสูง หากเทียบกับกลุ่มงานอื่นๆ ในขณะนี้ ซึ่งลักษณะการจ้างงานในกลุ่มนี้จะมีทั้งแบบประจำและสัญญาจ้างโดยมีทั้งแบบระยะสั้น 3-6 เดือน หรือสัญญาจ้างระยะยาวแบบปีต่อปี เป็นต้น

ปัจจุบัน การสรรหาบุคลากรในกลุ่มนี้ในปัจจุบันมีกระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นมากขึ้น แปรผันตามโจทย์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่หลากหลาย ทักษะสำคัญของคนทำงานในสายงานนี้ต้องเป็นผู้ที่มีการสื่อสารที่ดี, เป็นผู้ฟังที่ดี, มีทัศนคติเชิงบวกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ยิ่งหากมีความสามารถทางด้านพิมพ์ดีดและทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาที่สองและสาม จะเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติม เนื่องจากสิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำตามข้อกำหนดที่หลากหลายและดูแลลูกค้าได้มากขึ้น

ในการเตรียมความพร้อม รับมือ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการให้คำปรึกษาที่จำเป็นในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และพัฒนาแผนการจัดสรรบุคลากรในระยะสั้นและระยะยาว ความเชี่ยวชาญของเราในความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายและการเข้าใจปัญหาของลูกค้า พร้อมกับความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล – นับตั้งแต่การสรรหา การฝึกอบรม ความสามารถ การจัดการทักษะ และการฝึกอบรมพนักงาน นับเป็นจุดแข็งของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การรับมือกับภาวะขาดแคลนแรงงานในกลุ่มนี้ จึงต้องมีการทำความเข้าใจตลาดงาน-ตลาดคน โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เข้าใจมุมมองรอบด้านสู่การวางแผนกำลังคนได้อย่างเหมาะสม ด้านแรงงานหากเปิดรับโอกาสและแสวงหาประสบการณ์ เรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอก็จะทำให้ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานได้ แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยการเตรียมพร้อมจะทำให้นานาองค์กรและแรงงานสามารถก้าวผ่านในทุกปัญหาและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


ที่มา : mgronline.com

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด 

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com