almost 2 years ago -

แสงแห่งความหวังท่ามกลางความมืดมนแห่งสงคราม : แมนพาวเวอร์ร่วมกับนานาชาติ ผนึกกำลังเยียวยาชาวยูเครน

Image 2022 05 20 T09 42 17

เหตการณ์รุนแรงในยูเครนทีดำเนินมาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนจำนวนมาก ชาวยูเครนกว่า 3 ล้านคนต้องอพยพหนีไฟสงครามในบ้านเกิดไปยังประเทศอื่น ๆ ในยุโรป หลายครอบครัวต้องพลัดพราก เนื่องจากผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นทนาย หรือ โปรแกรมเมอร์ ต่างจำต้องจับอาวุธขึ้นปกป้องมาตุภูมิ ขณะที่จำใจส่งผู้หญิงและเด็ก ๆ ไปยังที่ปลอดภัย