almost 2 years ago -

ความคุ้มครองทางกฎหมาย ถ้างานหายได้ชดเชยเท่าไหร่?

Image 2022 07 06 T09 15 32

ท่ามกลางการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก แม้จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศของไทยได้ลดน้อยลงบ้างแล้ว แต่สภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติ ซึ่งส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน คือ หลาย ๆ ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องปิดกิจการหรือปรับจำนวนพนักงานลงอย่างเลี่ยงไม่ได้

จริงอยู่ที่ว่า หากเลือกได้ องค์กรก็คงไม่ได้อยากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาลูกจ้างตัวน้อย ๆ ที่ต้องรับแรงกระแทกโดยตรงจากการว่างงานโดยไม่ทันได้ตั้งตัว สิ่งที่พอจะเยียวยาได้ตามกฏหมาย นั่นก็คือ "เงินชดเชยเมื่อถูกเลิกจ้าง"

​​

แต่ !!! เชื่อว่าลูกจ้างหลายคน อาจจะยังไม่ทราบว่า หากตนเองถูกเลิกจ้างกะทันหัน ต้องได้รับค่าชดเชยตามกฏหมายเท่าไหร่? และลักษณะการถูกเลิกจ้างแบบไหนถึงสามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายได้?

​​

วันนี้แมนพาวเวอร์ได้สรุปออกมาอย่างเข้าใจง่ายๆ พร้อม Infographic มาฝากกันค่ะ