over 5 years ago -

อาชีพยอดนิยมเงินดี สายงานด้านภาษาต่างประเทศ

4

อาชีพยอดนิยมเงินดี สายงานด้านภาษาต่างประเทศ

เนื่องด้วยในโลกปัจจุบันนี้ เป็นโลกแห่งการสื่อสาร ทำให้เกิดการติดต่อกับประเทศต่างๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในโลกของธุรกิจ โลกของการศึกษา การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านภาษา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในทุกๆด้าน ซึ่งส่งผลให้ค่าตอบแทนจึงสูงขึ้นตามไปด้วย และอาชีพยอดนิยมเงินดี ที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศนั้นมีดังนี้

· นักแปล คือผู้แปลข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาษาเดิมเป็นภาษาอื่น เช่น แปลวรรณดี บทความต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการแปลเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นอาจจะต้องอาศัยความชำนาญและความถูกต้องของภาษาเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเรียนภาษานั้นๆมาโดยตรง ก็จะสามารถแปลได้หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งอาจจะมีใบรับรองอย่างเป็นทางการ ที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้สามารถรับงานได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าและความยากของบทความ ถ้าเป็นเอกสารทั่วไปจะหน้าละประมาณ 300-800 บาท หากเป็นหนังสือวิชาการเป็นเล่ม อาจะได้รับค่าแปลสู่ถึง 100,000 ต่อเล่มเลยทีเดียว

· ล่าม ทำหน้าที่แปลคำพูด หรือคำบรรยาย ในระหว่างการสนทนา หรือการบรรยายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนในเวลาเดียวกัน อาชีพนี้ต้องมีความสามารถทั้งในเรื่องของการฟัง การจับใจความ และสรุปออกมาอย่างถูกต้อง ในภาษาต่างๆ ล่ามจะต้องมีสมาธิขั้นสูงที่จะสามารถฟังและแปลออกมาโดยใช้เวลาที่รวดเร็ว ซึ่งคำศัพท์ที่ใช้ก็ขึ้นอยู่ว่างานนั้นๆ พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร เช่น เป็นการแปลงานด้านไอที ผู้แปลก็จะต้องรู้คำศัพท์ทางวิชาชีพเกี่ยวกับด้านไอทีพอสมควรถึงจะสามารถแปลออกมาได้เข้าใจและชัดเจน เงินเดือนที่ได้หากเป็นฟรีแลนซ์อาจจะนับเป็นรายชั่วโมง หรือรายวัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้แปล ความยากง่ายของภาษา รวมถึงคำศัพท์เฉพาะของงานนั้นๆด้วย

· มัคคุเทศก์หรือไกด์นำเที่ยว อาชีพนี้อาจไม่จำเป็นที่ต้องจบในสายภาษาก็สามารถทำงานด้านนี้ได้ อาจเกิดจากความชอบส่วนบุคคล และเรียนรู้เรื่องภาษาเพิ่มเติม หากไกด์มีความรู้ในหลายภาษาก็จะสามารถนำเที่ยวได้หลายประเทศมากยิ่งขึ้น เช่น ในแต่ละประเทศมี High Season ในเวลาที่ต่างกัน หากมีความรู้หลายภาษา คุณก็จะสามารถทำงานได้หลายประเทศ และทำได้ตลอดทั้งปี เป็นต้น และอาชีพนี้นอกจากจะเงินเดือนดีแล้ว คุณยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศที่คุณอยากไปอีกด้วย

· ครูสอนภาษา อาชีพนี้ต้องเป็นคนที่เก่งภาษานั้นๆจริงๆ เพราะการที่จะสามารถสอนคนอื่นได้นั้น เราต้องมีความมั่นใจและสอนคนๆนั้นอย่างถูกต้อง ผู้สอนอาจจะเรียนทางด้านภาษามาโดยตรง หรือเคยใช้เป็นประจำจนเกิดความชำนาญ คุณอาจจะต้องสอนตั้งแต่ที่มาของรากศัพท์ต่างๆ การใช้ในบทสนทนา การอ่าน การออกเสียง รูปประโยคหรือแกรมม่าที่ถูกต้อง ซึ่งค่าสอนนั้นอาจจะคิดเป็นชั่วโมง หรือเหมารวมเป็นคอร์ส ก็ขึ้นอยู่กับครูและนักเรียนตกลงกัน หากเป็นเนื้อหาในระดับสูง เช่น ภาษาเพื่อการทำงาน ภาษาด้านธุรกิจ ผู้สอนก็ต้องมีความรู้มากเพียงพอถึงจะสามารถสอนได้ และยิ่งทำให้ค่าเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

นอกจากอาชีพที่กล่าวไปข้างต้นนั้น วิชาชีพหรืออาชีพเฉพาะทาง เช่น วิศวกร ไอที บัญชี ก็เป็นอาชีพที่สำคัญและที่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก หากคุณมีทักษะด้านภาษาก็จะทำให้เงินเดือนของคุณสูงขึ้นไปด้วย แต่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพในสายงานไหน หากคุณมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศตามคุณสมบัติที่องค์กรต้องการ ค่าตอบแทนก็จะสูงขึ้นเป็นทวีคูณอย่างแน่นอน

Tag:  อาชีพยอดนิยมเงินดี สายงานด้านภาษาต่างประเทศ , สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency