over 4 years ago -

กลยุทธ์สร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนสายงาน

51

​กลยุทธ์สร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนสายงาน

คุณกำลังอยากเปลี่ยนสายงานอยู่หรือไม่? หากคุณมีความคิดในการสร้างความสำเร็จและต้องการพิสูจน์ความสามารถของตัวคุณ โดยสร้างความท้าทายและประสบการณ์ทำงานใหม่ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกโดยเฉพาะการทำงานในสมัยนี้ คุณอาจไม่ได้จบมาสายนั้นๆ หรือไม่มีประสบการณ์มาโดยตรง แต่คุณก็สามารถเลือกทำงานในอาชีพที่อยากทำได้ หากอาชีพนั้นๆ ไม่ใช่อาชีพที่ต้องการทักษะเฉพาะ เช่น อาชีพหมอ วิศวกร เป็นต้น คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าหากจะเปลี่ยนสายงานจริงๆ แล้วจะทำงานนั้นได้ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านแรงงานเชิงนวัตกรรมระดับโลก แนะนำวิธีช่วยสร้างและเพิ่มความมั่นใจในการเปลี่ยนสายงานให้แก่คุณ เพื่อให้ความท้าทายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

สิ่งแรกคือ การตั้งคำถามกับตัวคุณเองทุกครั้งก่อนตัดสินใจหางาน โดยให้ลองถามตัวเองว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากเปลี่ยนงานใหม่ เรามีความรู้สึกอย่างไรกับงานที่ทำในปัจจุบัน มีแง่มุมใดบ้างที่เราชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับงานที่ทำ หากคิดที่จะเปลี่ยนงานจริง ๆ ให้พิจารณาดูว่างานที่เรากำลังจะเปลี่ยนไปทำนั้นดีกว่างานที่ทำอยู่ เปลี่ยนงานแล้วต้องเปลี่ยนงานอีกหรือไม่ อีกทั้งต้องไม่ลืมที่จะค้นหาความถนัดในการทำงาน เพื่อให้เราสามารถมองเห็นอนาคตในการทำงานได้อย่างเด่นชัดขึ้น

สิ่งที่สอง การรวบรวมทักษะของงานแต่ละสายมาใช้ แม้ว่าเราอาจจะทำงานมาหลากหลาย แม้ว่าอาจจะไม่เชี่ยวชาญในงานเหล่านั้นจนถึงที่สุด แต่เราสามารถนำเอาทักษะในการทำงานเหล่านั้นมารวมกัน แล้วนำไปประยุกต์กับการทำงานในสายงานใหม่ได้

สิ่งที่สาม เรียนรู้และจดจำ ทักษะอย่างหนึ่งที่นายจ้างหรือหัวหน้างานต้องการจากคนทำงาน คือ การเรียนรู้ ยิ่งเราเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวเท่าไหร่ และจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้มากแค่ไหน ก็ยิ่งทำให้งานก็จะเดินหน้าได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น

สิ่งที่สี่ การสร้างความมั่นใจให้นายจ้าง เพราะเขาคือคนที่จะจ้างเราทำงาน เราต้องทำให้เขามั่นใจว่าเราสามารถทำงานนี้ได้ แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาก่อน

สิ่งสุดท้าย คือ การขอปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ ให้ศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นกว่าเดิมว่างานที่เราจะทำนั้นต้องมีทักษะด้านใดบ้าง มีลักษณะการทำงานเช่นไร โดยสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านนั้นมาก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกทางเดินใหม่ในการประกอบอาชีพ

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนสายการทำงานไปเป็นสายที่คุณไม่ได้ศึกษาหรือมีประสบการณ์มาไม่ใช่เรื่องง่าย คุณควรมีความตั้งใจและมุ่งมั่นมากกว่าคนอื่นๆที่จบตรงสายหรือมีประสบการณ์ด้านนั้นๆ มาก่อนเป็นเท่าตัว หากคุณแสดงถึงความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตัวเอง เชื่อว่านายจ้างต้องเห็นถึงพลังและความมุมานะของคุณ และให้โอกาสคุณต่อไป

  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, กลยุทธ์สร้างความมั่นใจในการเปลี่ยนสายงาน