over 3 years ago -

7 ข้อดีบริการสรรหาพนักงานแบบสัญญาจ้างกับแมนพาวเวอร์

Thumnail

​7 ข้อดีบริการสรรหาพนักงานแบบสัญญาจ้างกับแมนพาวเวอร์

ในปัจจุบัน ลักษณะของบริการสรรหาบุคลากรและการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในองค์กรนั้น มีหลายรูปแบบด้วยกันเช่น การจ้างงานเป็นพนักงานประจำ (Permanent) พนักงานสัญญาจ้าง (Sub-contract) หรือจะเป็นพนักงานชั่วคราว(Temp) เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันทำให้หลายองค์กรต้องปรับลดอัตรากำลังคนเพื่อลดต้นทุนต่าง ๆ และหันมาสนใจลักษณะการจ้างงานแบบงานสัญญาจ้างรายวัน รายเดือน 3เดือน 6เดือน 12เดือนกันมากขึ้น โดยในปัจจุบันการจ้างงานแบบสัญญาจ้างนี้กำลังเป็นที่นิยมซึ่งถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามาสามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ดีในสถานการณ์เช่นนี้ได้ ดังนั้น เรามาดูข้อดีของบริการสรรหาบุคลากรแบบพนักงานสัญญาจ้างกันเลยนะคะ

1. เหมาะสำหรับทดลองงานก่อนจ้างงานจริง

เหมาะที่จะให้พนักงานสัญญาจ้างทดลองงานก่อนว่าทำงานได้ดีตามที่สัมภาษณ์งานหรือไม่ ซึ่งบริการ Sub-contract จะช่วยให้ HR จะได้มีเวลาในการพิจารณาความสามารถพนักงานก่อนจะตัดสินใจจ้างงานจริงและจะทำให้HR แน่ใจอีกว่าพนักงานสัญญาจ้างจะอยู่กับบริษัทนานและเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ก่อนจะTransfer เป็นพนักงานประจำหลังจบการทดลองงานกับแมนพาวเวอร์

2. ประหยัดเวลาสรรหาบุคลากรสามารถโฟกัสงานอื่น ๆ ได้

ประหยัดเวลา HR ไม่ต้องเสียเวลาหาคน เอาเวลาไปทำงานด้านอื่นให้องค์กรเพิ่มขึ้นได้ เพราะแมนพาวเวอร์จะช่วย HR หาคน และส่งคนไปสัมภาษณ์ฟรีจนกว่า HR จะถูกใจ

- ช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหาร

- สามารถคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้

- ทำให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการองค์กร

- ลดความรับผิดชอบตามกฎหมายในฐานะนายจ้างตรง

- ลดทรัพยากรมนุษย์ในด้านการสรรหา สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ และงานเอกสารทางด้านประกันสังคม

- ประหยัดเวลาในการบริหารจัดการองค์กร

- ได้รับการจัดการ และดูแลพนักงานทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่ตกลงกันใว้

- สามารถคัดเลือกพนักงานที่ต้องการ บรรจุเข้าเป็นพนักงานของตนได้

3.เราช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการ

บริการ Sub-contract เรามีดูแลเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานภายใต้การดูแลของเราสามารถเข้ารักษาเวลาเจ็บ ป่วย หรือมีไข้ ได้ทุกโรงพยาบาล ตามวงเงินประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

4.มี Consultant ประจำบริษัทในการบริหารสวัสดิการและปัญหาส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นตลอดสัญญาจ้าง

แมนพาวเวอร์เรามี Consult คอยดูแลเรื่อง Admin ต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่อง ขาด ลา มา สาย เจ็บป่วย และ จนกระทั้งทำ Payroll จ่ายเงินเดือนพนักงานให้จบครบทุกวรจร

5.สรรหาพนักงานทดแทนให้ในกรณีพนักงานไม่ผ่านทดลองงานหรือมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่พึงพอใจ

6.เหมาะกับงานระยะสั้น และระยะยาว หรือ งานที่ต้องการคนมีประสบการณ์เฉพาะด้านมาทำงาน

บริการ Sub-contract เหมาะสำหรับงานProject ระยะสั้น,ระยะยาว บางงานที่ต้องการคนที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาทำงาน ซึ่งบางองค์กรในสถานการณ์ Covid-19 เช่นนี้ไม่สะดวกในการจ้างเป็นพนักงานประจำ บริการ Sub -contract จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับองค์กร

7. ช่วยลดต้นทุนในการบริหารธุรกิจ (Cost of product)