over 2 years ago -

10 เพจสาย Green ชวนคนทำงานเข้าไปเรียนรู้วิธีรักษ์โลกเติมเต็มความสุขสดชื่นให้ชีวิต

Thumb Content 1

​10 เพจสาย Green ชวนคนทำงานเข้าไปเรียนรู้วิธีรักษ์โลกเติมเต็มความสุขสดชื่นให้ชีวิต หลังจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ผู้คนเริ่มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนเกิดเป็นกระแสการรักษ์โลก เราต่างเริ่มตระหนักเพื่อเปลี่ยนตัวเองและวิถีชีวิตใหม่ แมนพาวเวอร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์กระแสรักษ์โลกไปพร้อมกับคุณ โดยการรวบรวม 10 เพจสาย Green ในการเรียนรู้วิธีรักษ์โลก มีเพจไหนน่าสนใจบ้าง ติดตามที่นี่

เถื่อน Channel

เป็นเพจสายท่องเที่ยวของคุณคุณสิงห์ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ที่สะท้อนวัฒนธรรม และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทั่วโลก เพื่อทำให้คนตระหนักถึงปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว และนำเสนอความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากจะได้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังเหมาะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแบบสายลุย

Environman
เป็นเพจเกี่ยวกับสัตว์โลกหายาก สัตว์ที่ใกล้จะศูนย์พันธ์ การรีไซเคิลลดขยะ การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอทางเลือกวิถีชีวิตแบบรักษ์โลก เป็นเพจที่ให้ประโยชน์ ความรู้ ช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึงสภาแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากฝีมือมนุษย์

ReReef
เป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ชื่อจากปะการัง ดูแลระบบนิเวศที่หลากหลายและสำคัญที่สุดในท้องทะเล ซึ่งถูกคุกคามทั้งจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาสมุทร การพัฒนาชายฝั่ง และสภาวะโลกร้อน โดยหวังมุ่งสร้างสังคมออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรวมพลังผู้บริโภคเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง

ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
เป็นเพจที่นำเสนอปัญหาด้าน ขยะ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมที่หลายคนมองข้าม รวมทั้งนำเสนอวิธีการขจัดขยะ สถานการณ์ขยะติดเชื้อ การแก้ปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ช่วยให้เราตระหนักปัญหาและเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตจากสิ่งใกล้ตัวเรา

Greenery
อยู่ภายใต้คอนเซปต์ eat good.live green แนะนำการบริโภคอาหารธรรมชาติแบบชาว Green ที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการแก้ปัญหาจากต้นเหตุเพื่อสร้างระบบการบริโภคที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการบริโภคที่ดีต่อเราและโลกใบนี้

Lesswasteforwhales
เป็นเพจที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา เนื้อหาส่วนใหญ่จะอยู่แถวน่านน้ำทะเลไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ที่รักการดำน้ำหรือเที่ยวทะเลในประเทศไทยได้หันมาสนใจปัญหาและลุกขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อให้อนาคตของทะเลไทยเกิดความยั่งยืน

Save Thailay
เป็นเพจของคุณ อัด อวัช นำเสนอเนื้อข่าวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทะเล เพื่อให้ผู้คนตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับทะเลใกล้ตัวเรา เป็นอีกเพจที่น่าสนใจสำหรับคนรักทะเล

ขยะมรสุม
เพจที่ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทะเลไทย พูดถึงปัญหามากมายที่เกิดขึ้นรอบพื้นที่ทะเลไทย ความริเริ่มเกิดจากจากความรักทะเลโดยทำให้เจ้าของเพจเริ่มกิจกรรมเป็นนักเก็บขยะชายทะเล โดยเจ้าของเพจมองเห็นถึงปัญหาจากประเพณีลอยกระทง ที่ทำให้ก่อขยะจำนวนมหาศาลปล่อยลงสู่ทองทะเล ก่อปัญหาหาต่อสภาพแวดล้อมและกระทบต่อสัตว์หลายสายพันธ์ในท้องทะเล เพจที่จะช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้ทุกคนอยากปกป้องทะเล

WWF-Thailand
คงเป็นเพจที่หลายคนคุ้นเคยกับของมูลนิธิ WWF-Thailand มีเป้าหมายเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ของประเทศ รวมทั้งปกป้องสัตว์ป่า ระบบนิเวศเพื่อให้ธรรมชาติของประเทศไทยมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์

SOS EARTH
เพจที่นำเสนอเรื่องราวของโลกในปัจจุบันที่เสื่อมโทรมด้วยมือมนุษย์ ทำให้ผู้คนสามารถติดตามเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้บุคคลที่น่าสนใจอยู่เบื้องหลังด้วยนะอย่างคุณ “มารีญา พูลเลิศลาภ” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 ซึ่งเธอมีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และอยากจะนำเสนอความสำคัญของเรื่องนี้ จึงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง SOS EARTH หวังว่าทุกคนจะตระหนักและรักษ์โลกไปพร้อมกัน