Banner Default Image

เลือกสายงานที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดงานและสมัครงาน

งานโลจิสติกส์ | งานวิศวกร | งานฝ่ายผลิต | งานขายและการตลาด

งานบัญชีและการเงิน | งานไอที | งานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

_____________________________________________

งานฝ่ายผลิต

Casting Manager, Salary : Negotiable, @Lamphun

APPLY

Production Manager (Bioplastic/Polymer plant), Salary : 160K, @Nakornsawan

APPLY