Banner Default Image

เลือกสายงานที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดงานและสมัครงาน

งานโลจิสติกส์ | งานวิศวกร | งานฝ่ายผลิต | งานขายและการตลาด

งานบัญชีและการเงิน | งานไอที | งานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

___________________________________________

งานขายและการตลาด

Export Sales Manager - Automotive Manufacturing , Salary : THB 100-120K, @Rayong

APPLY

Marketing Manager/Director, Salary : Negotiable, @Bangkok

APPLY

Marketing Manager/Automotive , Salary : 120K-150K @Rayong Chonburi

APPLY

Product Manager (Plastics or Electronics), Salary : 90-120K @Rayong

APPLY

Sales Manager, Salary : 120-160K @Chonburi

APPLY

​​