หัวหน้าแผนก - Supervisor

Location จังหวัดปทุมธานี
Discipline Logistics
Salary 23K-25K
Job startdate

​สถานที่ทำงาน : ปทุมธานี, สมุทรสาคร

คุณสมบัติ :

• วางแผนและควบคุมการทำงานในคลังสินค้า เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังสาขาได้ตรงเวลา

• วางแผนอัตรากำลังพลภายในทีม

• ตรวจสอบการทำงานพนักงานในทีม

• ดูแล KPI ของทีม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

• จัดทำข้อมูลสรุป KPI นำเสนอหัวหน้างาน

• ควบคุมไม่ให้เกิดการเสียหายของสินค้าคงคลัง

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา