Image 2023 06 09 T09 23 21

บริการทำวีซ่า และออกใบอนุญาตทำงาน

กำลังมองหาความช่วยเหลือด้านใบอนุญาตทำงานใช่หรือไม่?

หนึ่งในบริการชั้นนำของ Manpower คือ "บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน" ที่ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าลดความซับซ้อนในกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน และการจ่ายเงินเดือนสำหรับการจ้างงานชาวต่างชาติ โดยบริการด้านใบอนุญาตทำงานของเรามีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากเพื่อความสะดวกสบายของธุรกิจของคุณ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมืองของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งระเบียบข้อบังคับในการเข้าเมืองและข้อกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการทำงานในประเทศไทยเพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้า

บริการด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของเราประกอบด้วย:

 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานและวีซ่า: ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

 2. ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าชนิดที่อาศัยชั่วคราวสำหรับธุรกิจ

 3. ดูแลกระบวนการจัดการและเอกสารสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า

 4. การยื่นขอวีซ่าแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งเข้าประเทศ

 5. การรายงานตัวทุก 90 วัน

 6. การยื่นขอวีซ่าสำหรับสมาชิกครอบครัวอื่นๆ ตามความจำเป็น (มีค่าธรรมเนียม)

นอกจากบริการด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่า เรายังให้บริการด้านการจ่ายเงินเดือนที่รักษาความลับและจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและธุรกิจของคุณ ทั้งนี้ เรายังจัดการทุกด้านของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการชดเชยตามกฎหมายอย่างมืออาชีพตามนโยบายมาตรฐานของ Manpower

บริการด้านการจ่ายเงินเดือนของเราประกอบด้วย:

 1. การจ่ายเงินเดือน: สนับสนุนกระบวนการการจ่ายเงินเดือน

 2. ค่าล่วงเวลา สิ่งตอบแทนพิเศษ และเบี้ยตอบแทนอื่นๆ

 3. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 4. ประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามกรมธรรม์มาตรฐานของ Manpower

 5. การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการชำระเงินสมทบตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

หากคุณกำลังสนใจบริการ หรือสอบถามเพิ่มเติม? สามารถกรอกข้อมูลของคุณที่แบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับอย่างรวดเร็วที่สุด

สนใจรับบริการ กรุณา กรอกข้อมูลของคุณ