บริการให้คำปรึกษาสำหรับการหางานใหม่

บริการให้คำปรึกษาสำหรับการหางานใหม่

​การเปลี่ยนสายงานและการจัดหางานใหม่

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความท้าทายทางธุรกิจก็ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องวางแผนกำลังคนและปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการจัดทำโครงการทั้งแบบเดิมและแบบใหม่เพื่อสนับสนุนบริษัทของท่านตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่บริการแจ้งให้พนักงานทราบไปจนถึงการแยกทางกันและการจัดหางานใหม่

ท่านจะช่วยให้พนักงานเปลี่ยนสายงานใหม่อย่างไร?

กำลังคนขององค์กรเป็นทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มันเป็นเรื่องของการระดมสรรพกำลังตามกลยุทธ์และการปรับขนาดทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของท่าน ลดอัตราการออกจากงาน และรักษาความสามารถในการผลิตของพนักงานที่ไม่ได้รับผลกระทบ

ประกอบด้วย:

  • - การจัดหางานใหม่

  • - การตัดสินใจทางอาชีพ

  • - การโยกย้ายพนักงานภายในองค์กร

  • - ความก้าวหน้าในอาชีพ

หากคุณกำลังสนใจบริการ หรือสอบถามเพิ่มเติม? สามารถกรอกข้อมูลของคุณที่แบบฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับอย่างรวดเร็วที่สุด

สนใจรับบริการ กรุณา กรอกข้อมูลของคุณ