เว็บไซต์หางาน หางานใกล้ฉัน หาสมัครงานทั่วประเทศไทย - Manpower

พบงาน 93

หางานใหม่สำหรับการค้นหานี้ทางอีเมล

ความสำคัญของเว็บไซต์หางาน

‘เว็บไซต์หางาน’ เปรียบเสมือนตลาดแรงงานบนโลกออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเป็นพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน และให้ว่าที่ผู้สมัครเข้ามาค้นหางานที่ใช่ โดยการใช้เว็บไซต์สมัครงานที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ องค์กร

 1. เข้าถึงว่าที่ผู้สมัครจำนวนมากได้

 2. เพิ่มโอกาสได้พนักงานคุณภาพที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด

 3. สามารถระบุรายละเอียดงานและช่องทางติดต่อได้อย่างชัดเจน


 • ว่าที่ผู้สมัคร

 1. ค้นหางานได้สะดวกตามหมวดหมู่

 2. ตัดสินใจเลือกสมัครงานได้ดีขึ้นจากรายละเอียดงานที่ชัดเจน

 3. เพิ่มโอกาสได้งานที่เหมาะสมกับตนเอง


ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาบุคลากร

จำนวนและคุณภาพของพนักงานในองค์กร คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น ซึ่งพนักงานคุณภาพมาจากกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยช่วงเวลาที่องค์กรควรเริ่มสรรหาบุคลากร ได้แก่

 1. พนักงานเก่าลาออก ส่งผลให้ตำแหน่งงานว่างลง

 2. พนักงานเก่าถูกให้ออกหรือเชิญออกจากงาน

 3. การเติบโตขององค์กรที่ส่งผลให้ต้องการจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น

 4. การปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายตำแหน่งภายในองค์กร


โดยปกติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาบุคลากร ตั้งแต่การสำรวจความต้องการพนักงาน เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงาน ไปจนถึงการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานจากผู้สมัครทั้งหมด


รายละเอียดที่ควรระบุในเว็บไซต์หางาน

ประกาศรับสมัครงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของกระบวนการสรรหาบุคลากร ดังนั้นรายละเอียดที่ระบุในประกาศจะต้องถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งยังต้องดึงดูดผู้อ่าน กระชับและเข้าใจไง่าย โดยรายละเอียดจำเป็นที่ควรระบุในประกาศรับสมัครงาน ได้แก่

 1. ชื่อตำแหน่งงาน

 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

 3. คุณสมบัติ ทักษะและความสามารถที่ต้องการ

 4. ช่วงเงินเดือน

 5. สวัสดิการของบริษัท

 6. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท


โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถขอความร่วมมือจากหัวหน้าแผนกนั้น ๆ เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ระบุในประกาศรับสมัครงาน


ทำไมต้องเลือกเว็บไซต์หางานของ Manpower

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือว่าที่ผู้สมัครที่กำลังมองหางาน การเลือกใช้เว็บหางานคุณภาพจะช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ได้ทั้ง 2 ฝ่าย โดย Manpower เป็นเว็บไซต์หางานที่มีคุณภาพ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหางานใกล้ฉัน หรือหาสมัครงานจากทุกที่ทั่วประเทศไทย ก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • แบ่งตำแหน่งงานตามหมวดหมู่ธุรกิจมากกว่า 10 หมวดหมู่

 • แบ่งหมวดหมู่ตามรูปแบบงานมากกว่า 20 หมวดหมู่

 • ว่าที่ผู้สมัครสามารถฝากประวัติการทำงานเอาไว้ได้

 • เชื่อมโยงโอกาสในการทำงาน 75 ประเทศทั่วโลก