Image 2022 10 05 T09 15 21

การสรรหางานระดับผู้บริหาร

งานระดับผู้บริหาร

เรามุ่งมั่นในการสรรหาผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญในระดับอาวุโส ผ่านกระบวนการคัดสรรบุคลากร อย่างพิถีพิถัน ระบุถึงขอบเขตงานของแต่ละตำแหน่ง พร้อมทั้งร่วมสรรหาพฤติกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร และช่วยให้ผู้สมัครย้ายและเริ่มงานใหม่ได้อย่างราบรื่น ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างถ่องแท้ในธุรกิจ เราสามารถใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการคัดสรรบุคลากรอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง

กรอกข้อมูลความต้องการ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ข้อมูลผู้ติดต่อ

การรับทราบข่าวสาร

หากรู้จัก ได้รับข่าวสารจากช่องทางใด