Call Center: 0 2171 2345
7a10bd36 6fd01a99 Ff358836 Cc522623

Highlight

 • แมนพาวเวอร์นัดพบแรงงาน ระดมตำแหน่งงานทั่วไทย กระจายทุกภูมิภาค พร้อมช่วยคนไทยมีงานทำ งานหลายร้อยอัตรารอคุณอยู่

  ManpowerGroup Career Center
 • กระทรวงแรงงานร่วมหกภาคีลงนามความร่วมมือด้านการจัดหางาน โดยแมนพาวเวอร์กรุ๊ปเดินหน้าร่วมหนุนรับมือและแก้ปัญหาแรงงาน ในสถานการณ์โควิด 19

  Manpower Career Center
 • The impact of the Covid-19 health crisis and lock down continues to present unparalleled challenges, including rising unemployment in many markets. To prepare for a safe return to work and to restart economies around the world, the HR Services industry, led by ManpowerGroup, The Adecco Group and Randstad and supported by McKinsey, has formed an alliance that will make a vital contribution to helping people return safely and enabling companies adapt to the new normal. In close collaboration with employers and placed workers, HR services providers have long embraced and integrated the required health and safety measures published Report “Safely Back to Work in the New Normal”Hopefully, after workers return to work in a way that will safe, productive and ensuring security for all.

  Blank
 • A dramatic workforce transformation is

  happening in front of our eyes. COVID-19

  began as a health crisis and is playing out as an economic crisis and a social crisis. Work literally left the building and whole industries are disrupting at speeds never seen before.

  Human Age
 • การที่จะค้นหา สร้างและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่สุด ในขณะที่บริษัทอื่นก็พยายามทำอย่างเดียวกัน เราจำเป็นต้องรู้ว่าคนทำงานต้องการอะไร เราต้องปรับเปลี่ยนความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความปรารถนาของคนเก่งที่เราต้องการและขยายขนาดของแหล่งที่เราสามารถค้นหาคนเก่งแบบที่เราต้องการองค์กรต้องทำอะไรที่แตกต่าง การสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเราดูแล

  07e21942
 • แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยและบริษัทในเครือ ขอแจ้งให้ลูกค้าและผู้สมัครมีความมั่นใจในการบริการช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของเรา จากการเตรียมความพร้อมของเรา พนักงานและเจ้าหน้าที่ยังคงพร้อมเสมอสำหรับติดต่อประสานงานและการบริการในรูปแบบ #workfromhome

  D18323da
 • แมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับเป็นปีที่ 11 ในฐานะบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดระดับโลก ประจำปี 2020 โดยสถาบันเอธิสเฟียร์

  Blank
 • Total Workforce Index™ ซึ่งเป็นเพียงดัชนีเดียวในกลุ่มที่วิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า

  200 ปัจจัยใน 76 ตลาดแรงงานทั่วโลกเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมและเทียบเคียงกันได้เกี่ยวกับปัจจัยหลัก

  สี่ประการ ซึ่งได้แก่ ความพร้อมของแรงงาน ความคุ้มค่า กฎระเบียบ และผลิตภาพแรงงาน

  Ecd5e0f5