316cd8a6

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป

ManpowerGroup® (NYSE: MAN) เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงานที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันกับโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการสรรหา, การประเมิน, การพัฒนาและการบริหารจัดการคนเก่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ เราพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อองค์กรหลายแสนแห่งในแต่ละปีจัดหาคนงานที่มีทักษะสูงให้แก่องค์กรดังกล่าว และในขณะเดียวกันก็หางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้านๆในทุกอุตสาหกรรมและทักษะ

เราเป็นใคร

แมนพาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจจัดหางาน
ในแต่ละวันทั่วโลกมีคนหลายแสนคนไปทำงานเพราะแมนพาวเวอร์ และอีกหลายแสนบริษัทก้าวหน้าเพราะพนักงานที่เราสรรหาให้

​เรามีสำนักงานใน 75 ประเทศทั่วโลก และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 70 ปี แมนพาวเวอร์เป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการจัดหาพนักงานทั้งประจำและชั่วคราว เราช่วยองค์กรทุกขนาดในการสรรหาว่าจ้างพนักงานแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของเราเกี่ยวกับทิศทางด้านแรงงาน และผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถสูงจำนวนมาก แมนพาวเวอร์จึงสามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการ – รวดเร็วกว่าและให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่า

D2bfb7d4

แบรนด์ในเครือของเราทั้ง Manpower, Experis และ Talent Solutions ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ลูกค้าในกว่า 75 ประเทศทั่วโลก และเราทำเช่นนี้มากว่า 70 ปีแล้ว ในปี พ.ศ. 2562 แมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าชื่นชมที่สุดจากการจัดอันดับของ Fortune เป็นปีที่ 17 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันบทบาทของเราในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือและชื่นชมมากที่สุดในอุตสาหกรรมจัดหางาน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ManpowerGroup Thailand จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในชื่อ Skillpower Services (Thailand) Co. Ltd., Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd., HR Power Solution Co., Ltd. และ Borderless Talent Solutions Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Manpower Holdings Inc.,

จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 1998 เป็นบริษัทจัดหางานสาขาของแมนพาวเวอร์เราให้บริการจัดหางานด้านการธนาคารและการเงิน, บริการสำนักงาน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์ด้านเทคนิค และอีกมากมาย

วิสัยทัศน์ & ค่านิยม

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์และส่งมอบแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆในการจัดหางานและให้บริการ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นผู้ชนะในโลกแห่งการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 • Ad78dddd

  ผู้คน

  เราให้ความสำคัญกับคนและบทบาทของการทำงานในชีวิตของพวกเขา เราให้ความเคารพทุกคน ในฐานะปัจเจกชน, ไว้ใจพวกเขา, สนับสนุนพวกเขา และช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

  เราช่วยให้หลายๆคนพัฒนาอาชีพของพวกเขาผ่านการวางแผน, การทำงาน, การเป็นพี่เลี้ยง และการฝึกอบรม เราตระหนักดีว่าทุกคน ไม่ว่าจะพนักงานของเรา, ลูกค้าของเรา และผู้สมัครของเรา ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของเรา เราส่งเสริมและให้รางวัลทุกความสำเร็จ

 • Ca935319

  ความรู้

  เราแบ่งปันความรู้, ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเรา เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในตอนนี้ และจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในโลกแห่งการทำงาน – และรู้ว่าจะรับมืออย่างไรให้ดีที่สุด

  เราใส่ใจในข้อมูลนี้และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์, ผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรา

 • 5b6cb155

  นวัตกรรม

  ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับโลกแห่งการทำงาน
  เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนา และรับเอาวิธีปฏิบัติที่ดีทั่วโลกมาใช้ เราเป็นผู้นำในโลกแห่งการทำงาน เรากล้าที่จะทดลองนวัตกรรมใหม่ๆ บุกเบิกและเปลี่ยนแปลง เราไม่เคยยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราท้าทายแบบแผนเดิมๆอยู่เสมอเพื่อค้นหาหนทางใหม่ๆ และดีกว่าในการทำสิ่งต่างๆ เรามีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและความรวดเร็ว ในการตอบสนอง – เราพร้อมที่จะเสี่ยง และตระหนักว่าเราไม่มีทางประสบความสำเร็จตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยทำให้ลูกค้าของเราตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง

Banner Default Image

การบริการของเรา

ไม่ว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องใช้ในรูปแบบใด – การสรรหางานระดับผู้บริหาร, การสรรหาพนักงานประจำ, พนักงานชั่วคราวและพนักงานตามสัญญาจ้าง, การจัดจ้างงานจากภายนอก, บริการรับทำเงินเดือนพนักงาน, วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน, การเปลี่ยนสายงานและการจัดหางานใหม่ หรือบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น - เราจัดหาและเข้าถึงผู้ที่มีความสามารถ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและมีวิธีการที่ดีกว่า เพื่อจับคู่ผู้สมัครและผู้ร่วมงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิม

ติดต่อรับบริการ