สินค้าอุปโภคบริโภค และการค้าปลีก

พัฒนาธุรกิจในด้าน FMCG หรือธุรกิจ Retail ของคุณด้วยบริการรับสมัครงานที่ได้รับการปรับแต่งเฉพาะ

ในปัจจุบันธุรกิจ Retail และ Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ช่องทางออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ แต่ยังมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงผู้บริโภคแบบ Omni-channel เพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
แมนพาวเวอร์เรามีบริการรับสมัครงานที่ครอบคลุมหลายด้าน เริ่มตั้งแต่ผู้ช่วยขายและตัวแทนขายจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและซัพพลายเชน ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่กลยุทธ์แบบหลายช่องทางนี้เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานในองค์กรได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการเติบโต รายได้ และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

สนใจบริการ กรณุากรอกข้อมูลของคุณ