ผู้จัดการแผนกพยาบาล OPD และ IPD

Location Phitsanulok
Discipline Health
Salary ตามโครงสร้างบริษัท

​คุณสมบัติ :

• จบปริญญาตรี หรือ โทสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

• มีความสามารถในการสื่อสาร จับประเด็นได้เร็ว และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และตรงต่อเวลา