Sales Representative (ประจำจังหวัดพิษณุโลก)

Location Phitsanulok
Discipline Sales
Salary 15,000 บาทขึ้นไปตามประสบการณ์, สวัสดิการ : ค่าน้ำมัน Fleet card + Incentive ค่าเสื่อม 4,200 บาท ค่าโทรศัพท์ 800 บาท
null

​​คุณสมบัติ :

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา

• บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะสูง

• มีประสบการณ์ลงพื้นที่ขายสินค้าอุปกรณ์ไอที

• มีรถยนต์ส่วนตัวที่สามารถนำมาทำงานได้