ประมาณ 6 ปี ที่ผ่านมา -

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Job Fair ที่มหาวิทยารามคำแหง

11