ประมาณ 8 ปี ที่ผ่านมา -

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ชูกลยุทธ์ด้านแรงงาน ในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง World Economic Forum on the Mekong Region

30

​​แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ชูกลยุทธ์ด้านแรงงาน ในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง World Economic Forum on the Mekong Region

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ชูกลยุทธ์ด้านแรงงาน ในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง World Economic Forum on the Mekong Region

มร.ไซมอน แมททิวส์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (ขวา) ร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง World Economic Forum on the Mekong Region ซึ่งประกอบด้วยผู้นำและผู้แทนระดับสูง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ร่วมเจาะลึกปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 2016 ทักษะใดที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และอนาคต ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง ทางด้านการผลิตในอนาคต การสร้างงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ National Convention Centre (NCC) กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


Tag: ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agency