almost 3 years ago -

ชีวิตที่เลือกได้กับการกำหนดทิศทางอาชีพ Life and Happiness line in your hands

Untitled 2

ชีวิตที่เลือกได้กับการกำหนดทิศทางอาชีพ Life and Happiness line in your hands

“Life and Happiness line in your hands” ชีวิตและความสุข อยู่ในมือของคุณ วาทะหรือคำพูดนี้ มักจะฮิตติดปากของพวกเราทุกคน แต่ส่วนหนึ่งของชีวิต และความสุขนั้น จะขาดไม่ได้ก็คือ อาชีพ การงาน และโอกาส ของเราเอง ดังนั้น อาจจะต้อง เพิ่มวาทะ ต่อไปนี้เข้าไปในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ชีวิตของเรา มีสีสันมากขึ้น “Job and opportunity line in your hands” งานและโอกาสอยู่ในมือของคุณ

ทุกคนเคยตั้งเป้าหมาย หรือ ฝันหวาน มาตั้งแต่เด็ก ว่าอยากจะเป็นโน่น เป็นนี่ อยากมีอาชีพนี้ อาชีพนั้น ซึ่งเป็นจินตนาการของเราในวัยเด็ก ที่ไร้เดียงสา และขาดประสบการณ์ชีวิตหลายด้าน แต่พอโตขึ้นมาความคิด และจินตนาการเหล่านั้น อาจจะเลือนลางหายไป เพราะยิ่งโต ประสบการณ์ในด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านการงานอาชีพ ก็แก่กล้าขึ้น กอปร กับบริบท รอบตัวเราที่เปลี่ยน และแตกต่างไป จะทำให้ทราบว่า ชีวิต ของเรา ต้องเลือกได้ สามารถกำหนดทิศทางอาชีพ ของตนเองให้ก้าวไปสู่ฝัน ความสำเร็จที่เราตั้งไว้ และจะให้เป็นไปได้นั้น ย่อมมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่าง จากหลากหลายคำแนะนำ จากกูรู หรือผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสายงานอาชีพ อันเป็นหน้าที่ของเราเอง ที่ต้องศึกษา ไขว่คว้า นำมาปฏิบัติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยตนเอง เพราะ “Job and opportunity line in your hands” งานและโอกาสอยู่ในมือของคุณ กลยุทธ ง่ายๆที่ เป็นพื้นฐาน ในการกำหนดทิศทางอาชีพก็คือ 5 คำถาม ต่อไปนี้

1. Where do I want to go? ฉันต้องการไปสู่จุดไหน เพื่อตั้งเป้าหมาย และทิศทางในการประกอบอาชีพของ โดยการกำหนด วิสัยทัศน์ และทิศทางของตนเองให้ชัดเจน

2. Where I am now? ฉันอยู่จุดไหน ในปัจจุบัน เป็นการวิเคราะห์ หรือวินิจฉัยตัวเอง ให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตนเอง (SWOT Analysis) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเอง ให้ชัดเจน รวมถึงเป็นการตั้งรับ ารที่กำหนดแนวทางการประกอบอาชีพของตนเอง

3. How Do I get there? ฉันจะไปจุดนั้นได้อย่างไร เป็นกำหนดกลยุทธ์ ในการออกไปสู่โลกของการงานอาชีพ ที่ต้องแข่งขันกับผู้สมัครนับร้อยพัน โดยการเตรียมพร้อม ว่าเราจะสมัครตำแหน่งอะไร บริษัทอะไร หรือเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เช่น ก่อนออกรบ ต้องมีการวางแผน และเตรียมพร้อมที่ดี

4. What do I have to change to get there? ฉันต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อไปสู่จุดหมายนั้น หลังจากที่เราได้ตั้งเป้าหมายในอาชีพการงานของเราแล้ว รู้ความเป็นตัวตน จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง และรู้วิธีการดำเนินการเพื่อประกอบอาชีพนั้นแล้ว เราต้องมาค้นความหาความจริงอีกรอบ ว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองอย่างไร นำกลยุทธ์ ที่วางไว้มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง เพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้น

5. How do I measure whether I have got there or not? ฉันจะวัดความก้าวหน้าและรู้ว่าฉันได้ไปถึงที่หมายหรือยังได้อย่างไร หลังจากที่เราได้ดำเนินการ ตามทิศทางที่วางไว้แล้ว ขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือการประเมิน ตัวเอง ว่าเราได้ งานและโอกาส อยู่ในมือ ตามที่ต้องการหรือยัง ซึ่งการประเมินนี้ อาจจะประเมินในรูปแบบของรายได้ ว่าพอกับรายจ่ายที่มีหรือเปล่า เราอยู่ได้กับการประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกายสบายใจหรือเปล่า ไม่มีใครบอกเราได้ชัดเจนเท่ากับตัวเราเอง เพราะ ว่า “Life and Happiness line in your hands” ชีวิตและความสุข อยู่ในมือของคุณ


สมัครงาน
,บริษัทจัดหางาน,Recruitment,Recruitment Agency, ชีวิตที่เลือกได้กับการกำหนดทิศทางอาชีพ