almost 3 years ago -

ความต้องการแรงงานกลุ่มบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) โตต่อเนื่อง สอดรับเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร, ธุรกิจดิจิทัลและอี-คอมเมิร์ซโตสวนกระแสก้าวสู่ยุค Next Normal

Thumbnail

ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

(เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่)

สมัครงาน, บริษัทจัดหางาน, Recruitment, Recruitment Agency