almost 3 years ago -

WEBINAR | What's Next? Best HR Practice to Cope with COVID Situation

Thumb Webinar

คำถามและคำตอบจากทางวิทยากร ในช่วงท้าย Q&A

เนื่องด้วยมาตรการผ่อนปรน Lockdown และ COVID19 situation หากสถานการณ์ Lockdown มีแนวโน้มดีขึ้น เรียนสอบถามเรื่องการพิจารณากลับไป Work at Office ว่าควรมีการวางแผนหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร?

• คุณวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation, บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จากการทำงานในปัจจุบันเรามีการประเมินการทำงานแบบ WFH ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ไม่กระทบ Productivity and Efficiency ดังนั้น ในอนาคต เราจะทำงานเป็น Hybrid โดยการที่ ทำงานที่บ้าน ผสมกับ การทำงานที่ Office และปัจจุบันเราก็เป็นแบบ Hot Seat เพราะไม่มีความจำเป็นในการที่จะ Work ที่ Office ทุกวัน เฉพาะการทำงานแบบ Brain storming หรือ Workshop ที่ต้องเป็น Face to Face ส่วนงานที่จำเป็นต้องใช้กระดาษเอกสาร หรืออื่นๆ ที่จำเป็น ก็ยังต้องไป Office แต่องค์กรก็สามารถประหยัด Space ไม่ต้องเช่าหรือค่าใช้จ่ายในการ Operate office ไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟ, ค่าน้ำ etc.

• คุณวิภาสิริ จันทร์เสวี Senior Manager of People and Culture, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ตอนนี้ทาง ManpowerGroup ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และพร้อมจะยืดหยุ่นมาตรการในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Work from Office, Rotation Working, และ Work from Home อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราเตรียมความพร้อมทั้ง Technology ที่จำเป็นต่อการรองรับและ Performance Management Monitoring and System ซึ่งพนักงานประจำของ Manpower สามารถทำงานในระบบที่ยืดหยุ่นแบบนี้ได้

อยากทราบการบริหารงานบุคคล สำหรับองค์กรที่มี Gen ที่ต่างกัน มีข้อแนะนำอย่างไร?

• คุณวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation, บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ปรับตัวเข้าหากันครับ เพราะ แต่ละ Gen ไม่เหมือนกัน เรามีการ Educate หัวหน้างานในเรื่อง Gen ที่แตกต่าง และต้องรับความคิดเห็นของเขา รวมถึงให้เขามีส่วนร่วม

• คุณวิภาสิริ จันทร์เสวี Senior Manager of People and Culture, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ที่ ManpowerGroup เรามีพนักงานกลุ่ม Gen Y อยู่ประมาณ 60% และ Gen X อยู่ 40% ซึ่งปัจจุบันยังเป็นองค์กรที่ไม่ถือได้ว่ามี Gen ที่แตกต่างหลากหลายมากนัก แต่ก็เป็น Workforce รุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม เราก็มองถึงรูปแบบการบริหารบุคลากรในอีก 3-5 ปีข้างหน้าที่ Gen Z กำลังเข้าสู่โลกการทำงาน ซึ่งนโยบายการทำงานของ ManpowerGroup ให้ความสำคัญกับ workforce ใหม่นี้เช่นกัน เช่นการนำแนวคิดเรื่อง Agile working เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับรูปแบบพฤติกรรมการทำงานของ Gen Z

• คุณสาย ทิพย์ Operation Manager Right Management, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

เรื่องพูดคุย communication เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ เราไม่สามารถสั่งให้เขาทำอย่างเดียวแต่เขาต้องการการอธิบาย, สาเหตุที่ต้องทำ และการสมเหตุสมผลในทุกๆ ครั้ง และตราบใดที่เขามีคำถาม doubt เราจะต้องมีคำตอบให้เขาเสมอ Gen ใหม่ๆ ไม่ได้ต้องการ perfect แต่เขาต้องการคำตอบ ทุกครั้งที่เขามีคำถาม

พนักงานองค์กรในระดับ SME ความพร้อมทางด้านการวางแผน อยาก Transform ต้องทำอย่างไร?

• คุณวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation, บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Transformation : มี 3 อย่างครับ

1.People

2.Process or Culture

3.Technology or Tools

Step 1 : ตรวจดูตัวเองก่อนครับว่าเราอยู่จุดไหน assessment ตัวเองว่าในแต่ละ area เราเป็นยังไง

Step 2 : ดูว่า Gap ในแต่ละ Areas เป็นยังไง แล้วเรียงตามความสำคัญ อะไรก่อน อะไรหลัง แล้วใครต้องทำ

Step 3 : วัดผลในแต่ละ Areas แล้วปรับไปเรื่อย ๆ

หากจะพูดถึงวิธีการทำงานของ HR ที่นอกกรอบมากขึ้น ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการทำงานนอกกรอบของคนทำงาน HR

• คุณวิภาสิริ จันทร์เสวี Senior Manager of People and Culture, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

1. การทำความเข้าใจ Business Unit ต่างๆ ภายในองค์กร เห็นความท้าทายและอุปสรรคที่แต่ละ Business Units กำลังเผชิญและตามสถานการณ์ให้ทัน

2. ตั้งคำถามกับทีม HR เสมอๆ ว่า เราจำเป็นต้องทำรูปแบบเดิมๆ หรือไม่ มีอะไรที่ทำแล้วได้ impact ที่มากกว่าเดิมบนทรัพยากรที่ใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้ทีมหา solutions ใหม่ๆ เสมอ

3. HR ไม่ยึดติดกับแผนงานระยะยาวและกล้าที่จะทดลองวิธีการทำงานใหม่ๆ ให้รู้ผลเร็ว และไม่ลงทุนมาก จนกว่าจะเจอรูปแบบที่ใช่ เพราะงาน HR ตอนนี้ถูกวัดที่ initiative และ impact ที่ส่งผลเชิงบวกต่อองค์กร

ในการปรับ Mindset ของ HR สู่ Change Champion ต้องทำอย่างไร?

• คุณสาย ทิพย์ Operation Manager Right Management, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ในฐานะ HR ช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น เราควรจะเป็นแม่งานและเป็น Change champion การที่จะเป็น Change champion เราต้องสร้าง Cultural ซึ่งนั้นหมายถึง Norm, Identity, Values, DNA องค์กรต่างๆ ที่เราสร้าง และ Change หมายถึง Process ในการทำงานและ ระเบียบต่างๆ แล้วให้ ทั้ง Process และ Cultural & Identity เข้าด้วยกัน ก็จะสามารถทำให้มันยั่งยืนและกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว

เราเองก็อยาก Find new way แต่ด้วยความที่องค์กรอาจมี combination คนรุ่นเก่าเยอะกว่าคนรุ่นใหม่ การ Find new way จึงไม่ใช่เรื่องง่าย อยากให้แนะนำตรงนี้หน่อยค่ะ?

• คุณวิษณุ ศรีเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน Transformation, บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ถ้าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทุกอย่างจะง่ายขึ้นครับ จุดสำคัญคือจะทำยังไงให้ทุกคนเห็น Goal เดียวกันครับ ผมมองว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นสถานการณ์ ที่ยากลำบากของทุกบริษัท ในการทำธุรกิจ เราควรใช้สถานการณ์ นี้ในการช่วยกันหา New way of work ร่วมกันครับ

กระบวนการสรรหาคนในช่วงโควิดมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน

• คุณวิภาสิริ จันทร์เสวี Senior Manager of People and Culture, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

กระบวนการสรรหาจะเน้นเรื่องความเร็วและลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลงไปมาก เน้นการใช้ Technology เข้ามามีส่วนในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรักษาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครรู้สึก engage โดยให้มีโอกาสเจอกันแบบ face to face หลายทียังมองว่าจำเป็น ซึ่งอาจจเกิดขึ้นผสมผสานไปกับการใช้ Technology

New Skills อะไรที่ HR จะช่วยส่งเสริมพนักงานรับการเปลี่ยนแปลง?

• คุณสาย ทิพย์ Operation Manager Right Management, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

หลัง Covid เราควรจะมองหา new skill set นอกจาก functional แล้ว ในการสรรหาบุคลากรที่ มี potential skill set อย่าง self commitment, self development, growth mindset, ability to adapt to และ transferable skill ต่างๆ ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสูงและเร็วมาก