มากกว่า 6 ปี ที่ผ่านมา -

เทคโนโลยีจุดเปลี่ยนจ้างงาน ชี้ ‘3กลุ่มธุรกิจ’ ตลาดต้องการ

B2a47959 1585122915888

​เทคโนโลยีจุดเปลี่ยนจ้างงาน ชี้ ‘3กลุ่มธุรกิจ’ ตลาดต้องการ

เทคโนโลยีจุดเปลี่ยนจ้างงาน ชี้ ‘3กลุ่มธุรกิจ’ ตลาดต้องการ

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ

ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 82 ประเทศทั่วโลก


แมนพาวเวอร์เผยแนวโน้มสถานการณ์แรงงานปี
61 ระบุเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูง ย้ำแรงงานต้องพัฒนาตัวเอง
มีการเลือกเฟ้นที่เข้มข้นขึ้น ระบุการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน- อีอีซี-
กระตุ้นให้ตลาดแรงงานขยายตัวมากขึ้น เลือกตั้งใหม่การพัฒนาพื้นที่อีอีซี
และการปรับค่าจ้างแรงงาน เป็นที่จับตาของนักลงทุนต่างชาติ
ทิศทางจ้างแรงงานไทยดีกว่าปีก่อน

มร.ไซมอน แมททิวส์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, แถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวถึง ทิศทางด้านตลาดแรงงานในไทยปี
2560 ว่า มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจในประเทศตามกระแสเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยีระดับโลกและเอเชีย
มีการลงทุนในระดับมหภาคที่มีอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตขึ้นจากงานภาคส่วนจัดหาแรงงานคุณภาพเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการเปลี่ยนทิศทางการลงทุน
การบริหารจัดการ รวมถึงการขยายตัวในภาคธุรกิจ
ซึ่งต้องการที่ปรึกษาด้านแรงงานที่มีศักยภาพและมาตรฐานเข้าไปบริหารจัดการด้านแรงงาน

อย่างไรก็ตามตรงนี้เป็นสัญญานที่สะท้อนสถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะอนาคตที่ประเทศไทยมีการลงทุน และการพัฒนา อาทิ
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเชื่อมไปถึง ระยอง โคราช เชียงใหม่ หัวหิน
ซึ่งมองว่าจะเกิดการพัฒนาที่เติบโตขึ้น และจะมีแรงงานใหม่
เกิดการขยายการจ้างงานขึ้น
ไม่เพียงเท่านั้นนโยบายภาครัฐที่มีการลงทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
หรือ Eastern Economic Corridor Development (EEC) ซึ่งทิศทางในระยะ 3 –
5 ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างแน่นอน
การลงทุนจากประเทศจีนที่มีเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
การขยายตัวของแรงงานงานทั้งในแถบอาเซียน และกลุ่ม CLMV การพัฒนาพื้นที่
การวางแผนด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

ส่วนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อไทยนั้น
มีหลายสถานกาณ์เป็นที่จับตามองทั้งการเลือกตั้ง
การพัฒนาพื้นที่อีอีซีรวมถึงการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของแรงงาน
ในส่วนของการปรับค่าแรงในมุมมองของต่างชาติ
มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนและยังส่งผลต่ออำนาจการซื้อที่มากขึ้นด้วย” นายไซมอนกล่าว

 

10 อันดับสายงานที่ตลาดต้องการ

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า จากการเก็บผลสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและภาคแรงงานในปัจจุบัน
ตั้งแต่ต้นปี 2560 พบว่า สัดส่วนความต้องการ 10 อันดับ แบ่งเป็น 10
อันดับแรกสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ของกลุ่มลูกค้าของแมนพาวเวอร์ 1,457 บริษัท ไดแก่ 1. งานขายและการตลาด ร้อยละ 21.59  2. งานบัญชีและการเงิน ร้อยละ 12.21  3. งานไอที ร้อยละ 10.12  4. งานวิศวกร ร้อยละ 8.25  5. งานบริการลูกค้า ร้อยละ 8.14  6. งานการผลิต ร้อยละ 6.22  7. งานธุรการ ร้อยละ 6.05  8. งานขนส่งและโลจิสติกส์ ร้อยละ 5.37  9. งานทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 4.30  10. งานระดับผู้บริหาร ร้อยละ 3.50

โดย 10 อันดับแรกสายงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงาน สำรวจผู้สมัครงาน 96,081 คน ได้แก่ 1. งานขายและการตลาด ร้อยละ 20.55  2. งานวิศวกร ร้อยละ 12.35  3. งานธุรการ ร้อยละ 11.67  4. งานขนส่งและโลจิสติกส์ ร้อยละ 9.59  5. งานบริการลูกค้า ร้อยละ 9.25  6. งานทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 7.57  7. งานบัญชีและการเงิน ร้อยละ 6.26  8. งานไอที ร้อยละ 6.15  9. งานการผลิต ร้อยละ 5.44  10. งานด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 2.06

ต้องพัฒนาตนเองต่อการเปลี่ยนแปลง

นายวรรณชัย
ไพบูลย์บารมี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า
บริษัทให้บริการครอบคลุมทุกภาคธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อภาคธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงสูงส่งผลให้แรงงานก็เปลี่ยนไป
การบริการจะพัฒนาการให้บริการที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ ไทยยังมีปัญหาแรงงานขาดทักษะ โดยเฉพาะยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่เทคโนโลยีเจ้ามามีบทบาทจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับตัว
เช่น ธนาคารลดจำนวนพนักงานและลดสาขาลง ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทน
ตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดอาชีพอื่นๆเพิ่มขึ้น
เช่น คอลเซ็นเตอร์ ดังนั้น
แรงงานเอกก็ต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงด้วย

สำหรับในปี 2561 บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จะชูกลยุทธ์ 3 ส่วนหลัก คือ 1. มุ่งเน้นการบริการด้วยคุณภาพวิเคราะห์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 2. การพัฒนาทักษะแรงงาน โดยเราวางแผนพัฒนา Manpower Academy เพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในกระบวนการด้าน HR เชื่อมต่อกับลูกค้าและพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ การบริการในปีนี้เรายังคงวางแนวทางในการบริการหลักเช่นเดิม

หากแต่จะชี้เป้าเจาะลึกในทุกส่วนมากขึ้นให้มีความพร้อมในการบริการลูกค้าและส่งผู้สมัครงานที่เหมาะสมได้ทันตามความต้องการ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

*****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

ติดต่อฝ่ายการตลาด: 

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency เทคโนโลยีจุดเปลี่ยนจ้างงาน ชี้ ‘3กลุ่มธุรกิจ’ ตลาดต้องการ