ประมาณ 6 ปี ที่ผ่านมา -

บทบาทผู้นำ ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

22

​​บทบาทผู้นำ ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

บทบาทผู้นำ ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

บทบาทผู้นำ ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกรุงเทพธุรกิจปัจจุบันองค์กรธุรกิจยุคใหม่กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและแสวงหานวัตกรรทที่จะสามารถแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับโลกปัจจุบัน“ไรท์ แมเนจเมนท์” บริษัทในเครือ “แมนพาวเวอร์กรุ๊ป” ได้ทำการสำรวจและได้นำกฎกับหลักทฤษฎีที่ผู้นำองค์กรซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ในการบัญชาการต้องทำเพื่อก้าวสู่ผู้นำแบบดิจิทัล พบว่าหากองค์กรที่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ดิจิทัล จะทำให้องค์กรนั้นมีกำไรมากกว่าคู่แข่งถึง 26% และมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น 12% จากการปรับตัวหลายองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาการเลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี “ผู้นำ” ถือเป็นกลไกสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามหลายๆองค์กรคงหลีกเลี่ยงความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ ดังนั้นการสร้างความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรจะต้องสร้างวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมขึ้นก่อน โดยการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง และเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งยังต้องพร้อมสำหรับความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรต้องเปลี่ยนวิธีการนำให้ต่างจากเดิม ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง เพราะการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการตัดสินใจกับความก้าวหน้า และกรอบงานเดิมๆ การสร้างผู้นำที่ใช่กับรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน ผลการสำรวจระบุว่าผู้บริหารระดับซีอีโอ 47% เท่านั้นที่เริ่มเปลี่ยนธุรกิจของตนเข้าสู่ระบบดิจิทัล และ 89% เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง และผู้นำองค์กรต้องเปลี่ยนวิธีการนำของตัวเองให้ต่างจากเดิม และ 34% เห็นผลสำเร็จของระบบดิจิทัลจากการเติบโตธุรกิจแล้ว สำหรับผู้นำแบบดิจิทัลได้จำกัดความและหมายถึง กลุ่มผู้นำที่พร้อมสำหรับการทำงานด้วยระบบดิจิทัล มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง พร้อมสร้างนวัตกรรมและศักยภาพ เพื่อผลักดันโอกาสและความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานในระบบดิจิทัล การเป็นผู้นำแบบดิจิทัลไม่ได้แทนที่ลักษณะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดดั่งเดิมทั้งหมด แต่ใช้กฎ 80/20 แทน ศักยภาพและความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้นำอะนาล็อคยังคงอยู่ที่ร้อยละ 80 โดยอย่ามองข้ามทักษะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งที่สั่งสมประสบการณ์ที่เรียนรู้ความสำเร็จและล้มเหลวมาแล้ว การจะแทนที่ผู้นำแบบดั่งเดิมด้วยผู้นำแบบดิจิทัล ที่พร้อมสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในทันทีจึงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง ผู้นำทุกคนควรมีความสนใจใฝ่รู้และทักษะความเชี่ยวชาญในระบบดิจิทัลด้วยดังนั้นการผสมผสานความเก่ง ความสามารถ ความมุ่งมั่นและอดทนเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพื้นฐานที่เข้มแข็งของผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จและการเติบโตในอนาคตได้ ขณะที่อีกร้อยละ 20 เป็นทักษะความสามารถที่เรียนรู้ได้จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อพัฒนาผู้นำแบบดิจิทัล ทั้งนี้ผู้นำที่พร้อมในการทำงานยุคดิจิทัลต้องมีทักษะความเป็นผู้นำแบบดั่งเดิมที่แข็งแกร่งและต้องแสดงให้เห็นว่ามีทักษะใหม่นี้ด้วยเช่นกัน ผู้นำต้องแสดงศักยภาพ ความกล้าที่จะนำและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้โดยผู้นำสามาถพัฒนาทักษะความรู้และเรียนรู้ร่วมกับผู้นำแบบดิจิทัลจากองค์กรอื่นๆ ที่นำหน้าคุณมาปรับประยุกต์ในการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของค์กร ไรท์ แมนเนจเมนท์ ได้นำเสนอโมเดลที่จะช่วยองค์กรกำลังหาวิธีเพื่อใช้ในการคาดการณ์ พัฒนา และวัดความสามารถผู้นำด้วย “โมเดลผู้นำแบบ P3” ซึ่งประกอบด้วย People บุคลากร Purpose วัตถุประสงค์ และ Performance สมถนะในการทำงานจะช่วยให้องค์กรสามารถค้นหา ฝึกสอนและพัฒนาผู้นำในปัจจุบันและอนาคตได้ จากการประเมินศักยภาพของผู้นำกว่า 13,000 คน ในหลายภาคส่วน ได้แก่ การผลิต พลังงาน สาธารณูปโภค เทคโนโลยีบริการด้านสุขภาพ การธนาคารและการเงินพบว่าโมเดลผู้นำ P3 สามารถทำให้องค์กรค้นพบปัจจัยที่ส่งเสริมความสามารถที่ฝึกสอนได้ เพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาผู้นำที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับยุคดิจิทัล พร้อมกันนี้ไรท์ แมเนจเมนท์ ยังร่วมมือกับองค์กรทุกขนาดธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่เหมาะสมของบุคลากรที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผลักดันความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-634-7291

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency