ประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา -

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จใน 7 วัน

1

​กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จใน 7 วัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จใน 7 วัน คุณควรใช้เวลาในการมานั่งคิดถึงเป้าหมายที่คุณต้องการที่จะเดินทางไปให้ถึง เช่น เลือกเป้าหมายที่ชัดเจนภายใน 1 เดือนมาเพียง 1 อย่างและรูปแบบแผนงานในแต่ละสัปดาห์ที่จะให้บรรลุเป้าหมายภายใน 1 เดือน จากนั้นทำ To do list เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังในแต่ละวันเพื่อให้บรรลุถึงแผนงานในแต่ละสัปดาห์ที่เราวางแผนการที่กำหนดไว้

วันแรก ดูจาก To do list ที่เราเขียนไว้ เลือกเป้าหมายที่ยากที่สุดใน list ขึ้นมาทำมันก่อน การที่เราเลือกเป้าหมายที่ยากที่สุดมาทำก่อน จะทำให้งานอื่นๆง่ายและสำเร็จอย่างง่ายดายในวันนั้น

วันที่สอง ลองปรับเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนร่วมงาน คนที่เราเคยกระทบกระทั่งในการทำงาน ลองปรับตัวเข้าหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงานให้มากขึ้น ปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็จะลดลงและสามารถเพิ่มพันธมิตรในการทำงานมากขึ้น

วันที่สาม วิเคราะห์งานที่เราทำในแต่ละวันว่าเราใช้เวลากับการทำงานนั้นๆ ให้บรรลุด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแค่ไหน ถ้างานที่ทำอยู่สามารถใช้วิธีการอื่นที่รวดเร็วและมีผลงานที่ดีเทียบเท่า หรือ ดีกว่า เราควรปรับเปลี่ยนการทำงานให้ดีชึ้น Work Smarter, Not Harder

วันที่สี่ เมื่อเผชิญปัญหาต้องไม่หนีปัญหาหรือล้มเลิกความตั้งใจ บ่อยครั้งที่คนเราเจอปัญหาที่เข้ามาแล้วเราต้องล้มเลิกกลางครัน ลองเปลี่ยนเป็นการมองปัญหาเป็นการเผชิญหน้าเพื่อทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและนำเราเข้าเส้นชัยในเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้

วันที่ห้า เมื่อเราได้พยายามแก้ปัญหาจนถึงที่สุดโดยไม่หลีกหนีปัญหาแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ได้ จงอย่าเอาผลของปัญหานั้นมาทำให้เราหมดกำลังใจในการทำงาน เมื่อเราทำดีที่สุดแล้วผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ก็ปล่อยมันไป

วันที่หก การอยู่ล้อมรอบกับคนที่ดีและทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในงานที่ทำ การรับฟังถึงสิ่งที่ดีหรือปัญหาที่เค้าเผชิญอยู่ในการทำงาน สามารถเป็นแบบอย่างให้เราในทางอ้อม อาจจะพบปะกันในที่ทำงาน ร้านกาแฟ ก็เป็นอีกรูปแบบในการสนทนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทางอ้อมได้

วันที่เจ็ด ต้องมั่นคงกับสิ่งที่เราตั้งเป้าที่จะทำและทำอย่างสม่ำเสมอ การจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องเชื่อและมั่นคงในสิ่งที่เราทำอยู่ เช่น เป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ และประเมินผลงานในสิ่งที่เราได้ทำมาในแต่ละวันว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่ ก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อกลับไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

หากคุณอยากทำงานให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อดทนและพยายาม บวกกับนำกลยุทธ์ดีๆดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับตนเอง รับรองว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทรงประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จได้ภายใน 7 วันอย่างแน่นอน

สมัครงาน, บริษัทจัดหางานRecruitment, Recruitment Agencyกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสู่ความสำเร็จใน 7 วัน