มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

รวมคำถามสุดหินในการสัมภาษณ์งานและวิธีการตอบแบบมือโปร

32

​รวมคำถามสุดหินในการสัมภาษณ์งานและวิธีการตอบแบบมือโปร

การสัมภาษณ์งาน ถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวรับมือมาอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมตัวในการศึกษาข้อมูลบริษัทที่เราจะเข้าสัมภาษณ์งาน การสอบถามจากเพื่อนหรือผู้ที่เคยผ่านมาแล้ว แต่บางครั้งก็จะเจอคำถามที่ไม่ได้เตรียมตัวมา หรือคำถามสุดหิน ที่ไม่แน่ใจในคำตอบ เราจะมีวิธีการตอบแบบมือโปรอย่างไรกัน

อันดับแรกเลย คือสติ บางคำถามอาจจะเป็นคำถามหลอกๆ เพื่อวัดไหวพริบ และการแก้ปัญหาของคุณโดยเฉพาะ ควรมีสติ และสมาธิจะสามารถช่วยคุณได้ ลองมาดูคำถามตัวอย่างที่เป็นคำถามสุดหินกัน

1. งานในฝันของคุณเป็นอย่างไร

คำถามเหมือนจะตอบง่าย แต่หากคุณตอบคำถามในลักษณะที่ไม่ตรงกับงาน หรือ บริษัทที่คุณสมัคร ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ที่ดับฝันของคุณได้เช่นกัน คุณควรตอบในลักษณะที่ใกล้เคียงกับงานที่สมัคร หรืออาจจะบอกถึงตำแหน่งงานในฝัน แต่งานหรือบริษัทที่สมัครในปัจจุบัน จะปูทางไปสู่งานที่ใฝ่ฝันในอนาคตได้ เป็นการวัดความทุ่มเทในการไปถึงงานที่คุณฝันไว้ได้ด้วย

2. คิดว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่เราจะไม่อยากจ้างคุณเข้าทำงาน

ปกติจะเจอแต่คำถาม ทำไมเราต้องจ้างคุณเข้าทำงาน แต่คำถามนี้กลับเป็นคำถามในทางตรงกันข้าม เป็นคำถามที่ถามถึงจุดอ่อนของคุณ ข้อบกพร่องที่คุณมี และความจริงใจในการตอบของคุณ คำตอบควรจะเป็นจุดอ่อนของตัวคุณเอง และแนวทางแก้ไขจุดอ่อนนั้นๆ เพื่อแสดงความจริงใจ และตรงไปตรงมาของคุณ

3. โลกนี้มีบัตรเครดิตทั้งหมดกี่ใบ

คำถามนี้ไม่มีคำตอบหรือมีลักษณะคำตอบที่ไม่ชัดเจน ถูกถามขึ้นมาเพื่อประเมินว่าผู้สมัครจะมีท่าทีอย่างไรเมื่อถูกถามคำถามที่เหมือนจะไม่มีทางรู้คำตอบ ผู้สมัครที่ด้อยคุณภาพจะวิตกกังวลหรือหัวเสียจนถึงต้องทำหน้าตาไม่พอใจ คำถามลักษณะนี้ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ต้องการคำตอบ เพียงแค่จะดูท่าทีของผู้สมัครเท่านั้น หรือผู้สมัครอาจจะคิดคำตอบในหลักการของความน่าจะเป็นก็ได้ คำถามนี้ประเมินได้หลายลักษณะคือ จิตวิทยา และหลักการคณิตศาสตร์ของความน่าจะเป็น การคำนวณประชากร และหลักการคิดแบบอื่นๆ

4. เมื่อคุณได้เป็นหัวหน้างาน คุณจะเป็นหัวหน้างานแบบไหน (กรณีไม่ได้สมัครงานในระดับหัวหน้างาน)

ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้สมัครงานในระดับหัวหน้างาน แต่ผู้สัมภาษณ์อาจจะถามคำถามนี้กับคุณก็ได้ เป็นการวัดว่า หัวหน้างานแบบไหนที่คุณอยากจะร่วมงานด้วย และเป็นการวัดถึงความทุ่มเทของคุณ ว่าจะพัฒนาตนเองจนสามารถเลื่อนขั้นไปถึงระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

5. อะไรที่ทำให้คุณผิดหวังในอาชีพการงานมากที่สุด แล้วคุณจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เป็นทดสอบการแก้ปัญหาของคุณเมื่อคุณเจอภาวะกดดัน เป็นการถามถึงสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ ให้คุณแสดงทัศนคติในเชิงบวก และการยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

6. เมื่อคุณถูกใส่ร้ายว่าทำงานผิดพลาด คุณจะทำอย่างไร

คำถามนี้เป็นผู้สัมภาษณ์ต้องการวัดการแก้ปัญหาของคุณ การค้นหาความจริง การตอบข้อโต้แย้งเมื่อคุณไม่ได้ทำความผิดในครั้งนี้

7. ถ้าเงินเดือนที่บริษัทให้ ไม่ได้ตามที่คุณขอมา จะรับได้ไหม

เมื่อพูดถึงเรื่องเงินเดือน ไม่ได้ตามที่คาดหวัง การยอมรับของคุณอยู่ในระดับไหน สามารถตอบได้ตามความจริง คุณสามารถถามกลับได้ว่า เงินเดือนที่บริษัทให้นั้น ประมาณเท่าไหร่ อยู่ในเกณฑ์ที่คุณรับได้หรือไม่ แต่บางครั้งคำถามนี้อาจจะไม่ได้ถามจริงๆ แต่เป็นคำถามถึงความตั้งใจที่คุณอยากจะทำงานในตำแหน่งนี้ หรือร่วมงานกับบริษัทหรือไม่ เป็นการวัดความตั้งใจจริง แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ตัวคุณเองรับได้จริงๆด้วย

8. อะไรเป็นสิ่งที่คุณเคยทำผิดพลาด และคุณแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างไร

ให้คุณตอบตามความจริง ที่คุณได้ทำผิดพลาดไปแล้ว และแนวทางแก้ไขในอดีต เป็นคำถามเชิงพฤติกรรมที่คุณได้ทำผิดพลาด และมีแนวโน้มในอนาคตที่จะแก้ไขไปในทางที่ดี ตามหลักจิตวิทยา ที่ว่าการแก้ปัญหาในอดีตจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาที่ดีในอนาคตได้

9. คุณมีอะไรจะถามอีกไหม

เป็นคำถามที่แสดงถึงการใส่ใจในตัวงาน และบริษัท จะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้ทำการบ้านมาอย่างดี มีการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแล้วถึงสามารถตั้งคำถามได้ อีกทั้งยังแสดงถึงความมั่นใจกล้าคิดกล้าพูดของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์อีกด้วย แต่อย่าลืมกล่าวขอบคุณผู้สัมภาษณ์ก่อนจบการสัมภาษณ์ด้วยเพื่อแสดงถึงความเคารพ

คำถามแต่ละข้อ สุดหินและชวนอึ้งจริงๆ นี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างแต่ยังมีคำถามเชิงจิตวิทยาอีกมากมายที่ผู้สัมภาษณ์ใช้ในการถามผู้สมัคร ดังนั้น สติ สมาธิ และ ทัศนคติที่ดี ของคุณจะทำให้คุณตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างดี

สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency, รวมคำถามสุดหินในการสัมภาษณ์งานและวิธีการตอบแบบมือโปร