มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

'แมนพาวเวอร์กรุ๊ป' แนะภาคการผลิตเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแรงงานรับยุคดิจิทัล

60

​​'แมนพาวเวอร์กรุ๊ป' แนะภาคการผลิตเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแรงงานรับยุคดิจิทัล

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

30 พ.ย. 2562 แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (Manpower Group) บริษัทจัดหางานที่มีชื่อเสียงระดับโลก เผยแพร่ผลสำรวจและวิจัยในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ระบุว่า หุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ผลิตสามารถระบุความต้องการในการพัฒนาทักษะของตนได้ และยังกำลังช่วยสร้างงานให้ โดยเกือบครึ่งของตำแหน่งงานทั้งหมดในภาคการผลิต คิดเป็นร้อยละ 49 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เนื่องจากอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ กว่า 1 ใน 4 -องตำแหน่งงานในพื้นที่การผลิตในโรงงานจะสูญหายไป

ขณะเดียวกันยังได้ระบุตำแหน่งงานใหม่ขึ้นอีก 165 ตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการทำให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในองค์กร แต่ยังต้องพัฒนา “ผู้บริหารดิจิทัล” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพร้อมทำงานในระบบดิจิทัล รวมถึงมีความทุ่มเทในการสร้างวัฒนธรรมและสมรรถนะที่จำเป็นภายในองค์กร เพื่อสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วง

ผลวิจัยยังระบุอีกว่าร้อยละ 16 ของบริษัท คาดการณ์ว่าจะเพิ่มจำนวนพนักงานในสายงานไอที ซึ่งจะเป็นการขยายช่องว่างที่มีอยู่ระหว่างอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ในขณะที่ร้อยละ 38 ขององค์กรกล่าวว่าการฝึกอบรมทักษะด้านเทคนิคที่เป็นที่ต้องการและเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก นอกจากนี้ ในการฝึกอบรมทักษะด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นเรื่องที่ยากกว่า ขณะที่ความต้องการทักษะด้านนี้เพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและร้อยละ 22 ในทวีปยุโรป

พร้อมกันนี้ยังมีการระบุอีกว่าภายใน 5 ปี คนในกลุ่มมิลเลนเนียลและรุ่นแซดจะมีจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของแรงงานทั่วโลก และแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ต้องการงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น งานสัญญาจ้าง , งานพาร์ทไทม์, และงานชั่วคราว อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจทุกขนาดอาจจะเผชิญกับปัจจัยและปัญหาต่างกันออกไป ตัวอย่าง องค์กรหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทักษะที่สำคัญและเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็วอาจต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการแย่งชิงบุคลาการที่มีความสามารถสูง

เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าว บริษัทต้องยอมลงทุนทั้งด้านเวลา ทรัพยากร และวางกลยุทธ์ในการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้น ส่วนทางด้านองค์กรหรือบริษัทที่มีขนาดเล็กลงมาอาจจะมีงบประมาณในการลงทุนน้อยกว่า และยังมองว่าการฝึกอบรมข้างต้นใช้เวลานานเกินไป รวมทั้งต้องวางแผนอย่างรัดกุมและพยายามหาทางให้บริษัทยังคงเป็นผู้นำในตลาดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ในบริบทเช่นนี้ การวางแผนกำลังคนจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรทุกประเภท

ที่มา : naewna

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,แมนพาวเวอร์กรุ๊ป' แนะภาคการผลิตเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแรงงานรับยุคดิจิทัล