มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

เคล็ดลับเขียน Resume ให้ เป๊ะ! ปัง!

39

​“เคล็ดลับเขียน Resume ให้ เป๊ะ! ปัง!”

การสมัครงานสิ่งแรกที่นายจ้างเห็นและรู้จักกับความเป็นตัวเราก็คือ Resume ซึ่งก็ถือเป็นด่านแรกที่จะตัดสินว่าคุณจะได้ไปต่อในขั้นตอนการสมัครงานขั้นต่อไปหรือไม่ ดังนั้นการเขียน Resume เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในการนำเสนอตัวเราในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของฝ่ายบุคคลเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์งานมากขึ้น ลองมาดูกันว่าเคล็ดลับการเขียน Resume ให้ เป๊ะ! ปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของฝ่ายบุคคลจะมีอะไรบ้าง

1. รูปแบบถูกต้อง ข้อมูลกระชับ และเข้าใจง่าย

ควรเลือกทำและส่ง Resume ด้วยไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF เท่านั้น Resume ไม่ควรมีความยาวเกิน 2 หน้ากระดาษ A4 สำหรับบัณฑิตใหม่ เขียนแค่หน้าเดียวก็พอ เพราะฝ่ายบุคคลไม่สามารถอ่าน Resume ของผู้สมัครได้อย่างละเอียดทุกฉบับ โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เวลาในการคัดกรองใบสมัครมีไม่มาก ส่วนใหญ่ฝ่ายบุคคลจะสนใจอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราในหน้าแรกเท่านั้น จึงควรเขียนสิ่งสำคัญลงในหน้ากระดาษแรกจะดีที่สุด โดยเน้นเฉพาะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อให้ Resume ของเราดูสั้นกระชับ อ่านง่ายและโดนใจมากที่สุด

2. โชว์ทักษะและความสามารถ

การโชว์ทักษะและความสามารถที่หลากหลายจะช่วยให้ Resume ของเราดูน่าสนใจมากขึ้นเมื่อเปรียบกับผู้สมัครคนอื่นๆ ฉะนั้นเราต้องดึงทักษะความสามารถที่เป็นจุดเด่นออกมาให้มากที่สุด โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงานที่สมัครหรือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

3. สร้างความเชื่อมั่น และสร้างแรงจูงใจที่สำคัญแก่องค์กร

การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท กระทำได้โดยการระบุจุดมุ่งหมายในการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร เช่น ระบุว่าเรามีการตั้งเป้าหมายระยะยาวในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้าในเส้นทางอาชีพว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งการตั้งเป้าหมายในสายอาชีพให้ชัดเจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างแรงจูงใจที่สำคัญแก่องค์กรในการเลือกรับผู้สมัครเข้าทำงานเพื่อสร้างผลงานและพัฒนาบริษัทได้ต่อไป

4. ตั้งชื่อและการสร้างไฟล์ Resume ให้เหมาะสม

การตั้งชื่อและสร้างไฟล์ Resume เป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานมักจะมองข้ามและไม่ได้ให้ความสำคัญในการตั้งชื่อไฟล์ Resume ให้เป็นอย่างมืออาชีพ โดยระบุชื่อไฟล์เช่น (Resume_Name) Name ควรเป็นชื่อ-นามสกุลจริงเพื่อให้ฝ่ายบุคคลทราบว่าไฟล์ที่ส่งมานั้นคือไฟล์ของใคร เนื่องจากการสมัครงานแต่ละครั้งต้องมีการแนบไฟล์อื่น ๆ ด้วย อาทิ ไฟล์รูป ทรานสคริปต์ ฯลฯ นอกจากนี้การเลือกสร้างไฟล์ไม่ว่าจะเป็น MS Word, PDF ควรดูรายละเอียดของไฟล์ให้ถูกต้อง

5. อย่าเขียนผิด หรือสะกดผิด

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ คือการสะกดคำผิด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนผิดไวยากรณ์หรือการสะกดผิด ทั้ง Resume ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะทำให้บริษัทตัดสินเราทันทีว่าเขียนไม่เป็นและไม่มีความรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารสำคัญเช่นนี้ หรือมองเราได้ว่าเป็นคนไม่ใส่ใจในรายละเอียดของการสมัครงานนั้นเอง ดังนั้นจึงควรตรวจทานความถูกต้องให้ละเอียดก่อนส่ง Resume ให้บริษัท เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดใดๆ ที่จะสร้างความไม่ประทับใจให้แก่นายจ้าง

หากคุณเขียน Resume ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน นำเสนอแต่ข้อมูลที่เป็นความจริง และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร บวกกับการนำเคล็ดลับข้างต้นไปใช้ รับรองว่า Resume ของคุณจะออกมา เป๊ะ! ปัง! ไม่แพ้คู่แข่ง และถูกใจฝ่ายบุคคล ได้รับการคัดเลือกสู่รอบต่อไปแน่นอน