มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

ผลสำรวจเงินเดือนงานระยะสั้นสุดปัง ต้องใช้ ‘กึ๋น’สร้างรายได้เทียบงานประจำ

59

​​ผลสำรวจเงินเดือนงานระยะสั้นสุดปัง ต้องใช้ ‘กึ๋น’สร้างรายได้เทียบงานประจำ

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลสำรวจรายได้งานระยะสั้นครั้งแรก Temp Job Market Salary Trend 2019 – 2020 โดยทำการสำรวจจากลุ่มลูกค้าจำนวน 325 รายในส่วนการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น พร้อมกับคำถามว่าตอบโจทย์และฉีกกฎการทำงานยุคนี้ได้จริงหรือ ความมั่นคงมีไหม ทำอย่างไรให้ได้ค่าตอบแทนสูง และทักษะ (skill) สำคัญเพียงใด แล้วทำไมจึงเลือกทำงานในรูปแบบงานระยะสั้นมากกว่าการทำงานประจำ นับเป็นการฉีกกฎการทำงานในยุคนี้

หากพูดถึงกลุ่มคนยุคมิลเลนเนียล (Millennials) หรือ เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2543 และเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีกว่า 2,000 ล้านคน คิดเป็น 32% ของประชากรโลก ซึ่งกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายนี้มีแนวโน้มในอนาคตจะมีจำนวนมากกว่าเจนเนอเรชั่นอื่น สำหรับกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีประมาณ 21 ล้านคนของประชากรทั้งหมดของไทย ซึ่งปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานของกลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานระยะสั้นประเภทต่างๆ นอกจากนี้ บางกลุ่มยังเลือกการผสมผสานรูปแบบการทำงานทั้งแบบงานประจำควบคู่กับงานพาร์ทไทม์ ที่ทำนอกเวลางาน จึงเกิดเป็นคำเรียกลักษณะงานนี้ว่า GIG สำหรับ GIG Economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่ผู้ทำงานรับงานเป็นครั้งๆ ตามความต้องการ (on demand) หมายถึง ทำแบบชั่วคราวไม่เต็มเวลา และมีความเป็นอิสระ ทำงานตามความสมัครใจ โดยจะไม่เหมือนการทำงานแบบดั้งเดิมของการเป็นลูกจ้างบริษัท อาทิ งานนอกเวลา งานด่วน งานจ้างตามสัญญา งานชั่วคราว งานอิสระ งานรับเหมา งานออนไลน์และการทำงานบนแพลตฟอร์ม รวมถึง คนที่ทำงานประจำและทำงานพิเศษในเวลาเดียวกัน

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำด้านแรงงานเชิงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานระยะสั้นทั้งประเภทชั่วคราวและสัญญาจ้าง เปิดเผยว่า แนวโน้มและทิศทางของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน หรืออาจเรียกว่า ยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไลฟ์สไตล์และวิถีการดำเนินชีวิตกับการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมแรงงานจะเลือกทำงานประจำที่สร้างรายได้หลักเท่านั้น วันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป แรงงานเลือกรูปแบบการทำงานตามความสามารถเพื่อเป็นรายได้เสริมงานหลัก หรือกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ก็ยังเลือกทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ ผลสำรวจรายได้งานระยะสั้นครั้งแรก Temp Job Market Salary Trend 2019 – 2020 โดยแมนพาวเวอร์ กรุ๊ป ที่ทำการสำรวจจากกลุ่มลูกค้าจำนวน 325 รายในส่วนการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น และกลุ่มงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยจะมีการทำงานในระยะสั้นเริ่มตั้งแต่งานรายวัน รายเดือน โดยข้อมูลเงินเดือนนี้เราอิงจากประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี และขึ้นอยู่กับแต่ละสายงานดังนี้

สำหรับ สายงานด้านมาร์เก็ตติ้ง ภายในสายงานมีตำแหน่งต่างๆ อาทิ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (Data Analyst) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 35,000 บาท ตำแหน่งดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท ส่วนตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (Business Development) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท และตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง ,มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เริ่มต้นที่ 15,000 – 25,000 บาท

ส่วนในสายงานด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งแคชเชียร์ มีรายได้เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทต่อเดือน ส่วนตำแหน่งงานที่ต้องมีทักษะความรู้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานด้านการให้บริการลูกค้า อาทิ คอลเซ็นเตอร์ (ไทย) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 20,000 บาท และถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20,000 – 35,000 บาท และในส่วนของพนักงานตอนรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท เป็นต้น

ทางด้านสายงานด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งมีตำแหน่งงานตามทักษะและประสบการณ์ อาทิ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี ( Audit) ที่ต้องมีใบรับรองการทำงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 30,000 บาท และตำแหน่งไฟแนนซ์-บัญชี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 40,000 บาท ส่วนสายงานด้านบุคคลหรือ HR เป็นอีกหนึ่งในสายงานที่สามารถทำงานในรูปแบบงานระยะสั้น ตำแหน่งฝ่ายบุคคล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 25,000 บาท ฝ่ายพัฒนาและอบรมบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่20,000 – 30,000 บาท เป็นต้น

ส่วนทางด้านสายงานด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ ก็มีเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานในลักษณะระยะสั้นด้วย โดยมีตำแหน่งดูแลคลังสินค้า มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000บาทหรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท ตำแหน่งงานในส่วนแพคสินค้า และดูแลจัดการสโตร์ มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000บาทหรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท ส่วนพนักงานที่ทำงานด้านการเทรดดิ้งระหว่างประเทศ มีรายได้เริ่มต้น 16,000-23,000บาทต่อเดือน

สายอาชีทางด้านผู้เชี่ยวชาญ Technical ซึ่งมีตำแหน่งหลากหลาย อาทิ Computer, Telecommunication Technician มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-20,000 บาท ส่วนตำแหน่งงานด้านวิศวกรเครือข่าย(Network Engineer) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-25,000 บาท , Project Engineer , Computer and Systems Engineer มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-35,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มงานที่ใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่หลายองค์กรใช้การจ้างงานแบบระยะสั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารหรือต้องติดต่อธุรกิจกับต่างชาติโดยเฉพาะทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่น เป็นสองภาษาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางจากผลสำรวจระบุว่าแรงงานงานนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-100,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันอยู่ที่ 1,200-10,000 บาทต่อวันเลยทีเดียว

ทั้งนี้ แนวโน้มแรงงานในยุคนี้มีรูปแบบการทำงานระยะสั้นที่เติบโตและมีความหลากหลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง รูปแบบการทำงานดังกล่าวมีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์วิถี ไลฟ์สไตล์ การดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ อีกทั้ง บางกลุ่มยังเลือกทำงานแบบผสมผสานทั้งงานประจำและงานระยะสั้น เพื่อเสริมรายได้โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัด โดยสามารถทำงานทั้งรายวัน รายเดือน และรายโปรเจคต์ซึ่งมีตั้งแต่ 3 เดือนถึง 18 เดือน หรือบางกลุ่มก็มากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบงาน นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับคนทำงานประจำก็ไม่น้อยทีเดียว แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานหวังว่าข้อมูลแนวโน้มและทิศทางแรงงานในปี 2019-2020 จะทำให้แรงงานใช้เป็นแนวทางและการเตรียมตัวกับงานในรูปแบบใหม่ตามยุคสมัย เทคโนโลยี เทรนด์ ความต้องการของนายจ้างที่เปลี่ยนไป ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าอาชีพใด ๆ ต้องเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาความมั่นคงในชีวิตต่อไป

ถึงเวลา…แรงงานรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาเปิดโลก เปิดรับ เปิดมุมมองในยุคปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่อนาคตต่อไป

ที่มา : naewna

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agencyผลสำรวจเงินเดือนงานระยะสั้นสุดปัง ต้องใช้ ‘กึ๋น’สร้างรายได้เทียบงานประจำ