มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

เปิดสถิติ 2020 ธุรกิจไหนขึ้นเงินเดือน-จ่ายโบนัสสูงสุด!

64

​​เปิดสถิติ 2020 ธุรกิจไหนขึ้นเงินเดือน-จ่ายโบนัสสูงสุด!

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

เอ็กซ์พีริส ในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2019 และการขึ้นเงินเดือนปี 2020 พบ มีการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราเฉลี่ย 3-5% เป็นมาตรฐาน และจ่ายโบนัส 1-2 เดือนเริ่มต้นศักราชใหม่ บรรดา “มนุษย์เงินเดือน” ต่างลุ้นตัวเลข “โบนัส” และการ “ขึ้นเงินเดือน” มาดูผลสำรวจกันว่าปีนี้ธุรกิจประเภทไหน ขนาดใหญ่หรือเล็ก ที่มีการแจกโบนัสและขึ้นเงินเดือนมากที่สุดเอ็กซ์พีริส ในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เผยผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2019 และการขึ้นเงินเดือนปี 2020 จากตัวอย่าง 1,000 องค์กรทั้งรายใหญ่ กลาง และเล็ก ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจให้บริการ(ที่ปรึกษา) ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย พบว่า มีการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราเฉลี่ย 3-5% เป็นมาตรฐาน และจ่ายโบนัส 1-2 เดือนหากแยกย่อยจะพบว่า กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ที่ปรับขึ้นเงินเดือน 3-5% มีสัดส่วน 45% ตามมาด้วยปรับขึ้น 5-7% คิดเป็นสัดส่วน33% โดยเหตุผลที่ขึ้นเงินเดือน เพราะต้องการรักษาคนเอาไว้ ขณะที่องค์กรขนาดกลางก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน แต่ที่น่าจับตามองคือ องค์กรขนาดเล็ก ที่มีการปรับขึ้นเงินเดือน 10% ขึ้นไป มีมากถึง 6% โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็น “สตาร์ทอัพใหม่” ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกันด้านไอทีโซลูชั่นต่างๆ รวมทั้งธุรกิจที่ปรึกษาด้านไอที เพราะต้องการดึงดูดพนักงานจึงต้องปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด

ทั้งนี้ หากแบ่งแยกการขึ้นเงินเดือนของแต่ละกลุ่มธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ (Service Provider) ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย พบว่า กลุ่มธุรกิจให้บริการ ที่ขึ้นเงินเดือน 3-5% มีสัดส่วน 47% และที่ขึ้นเงินเดือนมากกว่า 5-7% มีสัดส่วน 34% ส่วนธุรกิจด้านการผลิตที่ขึ้นเงินเดือน 3-5% คิดเป็น 50% ของกลุ่มธุรกิจนี้ แต่ที่ปรับเพิ่มมากกว่า 10% ขึ้นไปมีสัดส่วน 2% เท่านั้น ทางด้านธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่ขึ้นเงินเดือน 3-5% มีสัดส่วนถึง 52% และขึ้นเงินเดือน 5-7% มีสัดส่วน 34%มากันที่เรื่องของโบนัส พบว่า แนวโน้มการจ่ายเฉลี่ยที่ 1-2 เดือนมีสัดส่วนมากที่สุดทุกกลุ่มองค์กรโดยการจ่ายโบนัส 1 เดือนมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 42% รองลงมา 2 เดือน อยู่ที่ 34% และ 3-5 เดือนอยู่ที่ 13% ตามลำดับ แต่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายโบนัสสูงถึง 5 เดือนขึ้นไป พบว่า เป็นกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตหากแยกประเภทธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัส พบว่า กลุ่มธุรกิจให้บริการ มีแนวโน้มการจ่ายโบนัสเฉลี่ย 1เดือนและ2 เดือนมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ 41% กับ 40% ส่วนธุรกิจด้านการผลิตมีการจ่ายโบนัส 1 เดือน 30% ,2 เดือน 39% และ 3-5 เดือน 19% ทางด้านธุรกิจการจัดจำหน่าย มีการจ่ายโบนัส 1 เดือน 46% และ 2 เดือน 37%โดยภาพรวม ผลการสำรวจการปรับเงินเดือนปี 2020 และจ่ายโบนัสประจำปี 2019 ยังมีแนวโน้มและสัดส่วนไม่แตกต่างจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา

ที่มา : TNN 16

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com

Tag:  สมัครงานบริษัทจัดหางานRecruitmentRecruitment Agency,เปิดสถิติ 2020 ธุรกิจไหนขึ้นเงินเดือน-จ่ายโบนัสสูงสุด!