มากกว่า 4 ปี ที่ผ่านมา -

แรงงานรุ่นใหม่ ต้องมี "ไอคิว-อีคิว-อัพสกิล" แรงงานรุ่นใหม่ ต้องมี

57

​​แรงงานรุ่นใหม่ ต้องมี "ไอคิว-อีคิว-อัพสกิล"

ข่าว | แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านแรงงาน นำเสนอบริการสิ่งต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสำเร็จในโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปัจจุบันแมนพาวเวอร์กรุ๊ปมีจำนวน 80 ประเทศทั่วโลก

ประชากรสังคมไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและจำนวนคนในวัยแรงงานน้อยลง ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนที่กำลังเข้าสู่ระบบแรงงาน และผู้ที่เป็นกลุ่มแรงงานใหม่ (New Jobbers) ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยในเวทีเสวนา "ความรู้และทักษะความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่" จัดโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ United Nations Population Fund (UNFPA) ว่า หากคุณเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้เป็นเงินเดือนตามเกณท์ และมีทักษะความรู้และความสามารถในการเชี่ยวชาญสายงานนั้นหรืออื่นๆ จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกช่องทางหนึ่ง

ดังนั้นแรงงานรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ทำงานในรูปแบบงานประจำเท่านั้น แต่ยังต่อยอดและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากทักษะที่มี ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของเทรนด์การทำงานที่มาแรงในขณะนี้ เรียกว่า Gig Economy หรือระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่จากงานระยะสั้นประเภทต่างๆ เป็นเทรนด์และรูปแบบการทำงานที่แรงงานคนรุ่นใหม่เลือกทำ รวมทั้ง ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และวิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่

อีกหนึ่งความสำคัญที่ละเลยไม่ได้ ก็คือ การสื่อสารที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ "การฟัง" ที่นอกจากจะได้ความรู้ยังเป็นการเปิดรับมุมมองใหม่ๆ จากกลุ่มแรงงานด้วยกันรวมทั้งผู้บริหาร และถึงแม้ว่าแรงงานที่อยู่ในหลายๆ องค์กรส่วนใหญ่เป็นลูกผสม อาจจะมีแรงงานหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัย

ดังนั้น ทักษะด้านการสื่อสารจะต้องมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาตนเองทั้งไอคิวและอีคิวไปพร้อมกัน อีกทั้งการสร้างและมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงานเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะไม่ใช่ว่าจะมีแค่ทักษะความรู้เท่านั้น

พร้อมกันนี้ ยังได้เสนอแนวคิดและหลักการเตรียมความพร้อมในการทำงานดังนี้

• ทักษะแรก ทัศนคติที่ดี เปิดกว้าง เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว หากพร้อมที่จะเรียนรู้และรับสิ่งใหม่ที่นอกเหนือจากความรู้ที่เรียนมา จึงทำให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการทำงานอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง ยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

• ทักษะที่สอง ทักษะด้านการสื่อสารให้มีความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

• ทักษะที่สาม การมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่แรงงานรุ่นใหม่ต้องมี ตัวอย่างเช่น การรับวิศวกรในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทักษะความรู้ที่เก่งด้านวิชาชีพวิศวะเท่านั้น แต่การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากการทำงานในตำแหน่งวิศวกรต้องทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลายทั้งช่าง พนักงานในส่วนการผลิต และผู้บริหารอาจเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skill) นับเป็นเรื่องที่เรียนรู้ยากแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักที่แรงงานรุ่นใหม่จะต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ (Upskill) ตลอดเวลา เพราะโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยเฉพาะในการทำงาน ดังนั้น แรงงานรุ่นใหม่จะต้องมีทักษะ 360 องศาควบคู่ไปพร้อมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างมืออาชีพต่อไป

ที่มา : Thebangkokinsight

****************************************************************************************************

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำระดับโลกในการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรม นำเสนอบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการในส่วนของกระบวนการจ้างงานและการทำธุรกิจครบวงจร รวมทั้งการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานแบบมีสัญญาจ้าง, การประเมินผลและการคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรม, การช่วยหางานใหม่ (Outplacement), การรับเหมาจ้างงาน(Outsourcing) และการให้คำปรึกษา แมนพาวเวอร์ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกว่า 400,000 รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดย่อมและขนาดกลางในทุกประเภทธุรกิจ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด

ติดต่อฝ่ายการตลาด:

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

โทร. 02-171-2345

อีเมล : [email protected]

www.manpowerthailand.com