เกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา -

“แมนพาวเวอร์” ชี้ตลาดแรงงาน 3 อุตสาหกรรมหลักอีอีซียังโตต่อ แนะผู้ประกอบการ-แรงงานปรับตัว

Blank

“แมนพาวเวอร์” ชี้ตลาดแรงงานในอีอีซียังโตต่อ ใน 3 ตำแหน่งงาน แนะผู้ประกอบการ-แรงงานปรับตัว