9 เดือน ที่ผ่านมา -

พนักงาน “วัยกลางคน” --- ลูกก็ต้องเลี้ยง พ่อแม่ก็ต้องดูแล...พวกเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ ?

Mothercare, พ่อแม่, สิทธิการเลี้ยงดู, ลูก, เลี้ยงลูก, ทำงาน, วัยกลางคน, พนักงาน, ความต้องการ, สวัสดิการพนักงาน, Employee, Employee Benefits, Work-Life Balance, Flexibility, Friendly, Future, Future Trends, People

วัยกลางคน” ของแต่ละคนไม่เท่ากัน อายุเป็นเพียงตัวเลข เพราะบางที คนวัยต่ำกว่า 30 อาจจะแบกภาระมากกว่าคนที่อายุ 40 เสียอีก เพราะมีทั้งภาระครอบครัว บางคนอาจมีลูกเล็ก มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดู 👴👵👶

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ทำงานมานานแค่ไหน ก็มีสิ่งที่เหมือนกันแน่นอน นั่นคือ... ความคาดหวังในสวัสดิการหรือผลตอบแทนจากบริษัทที่ตอบโจทย์ปัญหาชีวิตคุณ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมมือกับ THRIVE บริษัทเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสวัสดิการพนักงาน ได้ทำแบบสำรวจพนักงานกว่า 5,000 คน ใน 5 ประเทศ (ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, อิตาลี, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) โดยนำข้อมูลที่ได้มาเป็นไกด์ไลน์ช่วยนายจ้างให้พัฒนาโครงสร้างและนโยบายสวัสดิการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานอย่างยั่งยืน

mpg-www-800x500.jpg

ข้อมูลระบุว่า พนักงานจำนวนมากต้องแบ่งเวลาในการทำงานกับภาระในชีวิตส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการไปรับ-ส่งลูกที่โรงเรียน การดูแลญาติสูงอายุที่บ้าน การเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ นอกจากจะทำให้เกิดความเครียดสะสมแล้ว ยังเสียสุขภาพทั้งกายและจิตอีกด้วย แล้วถ้าเราขาดสมาธิ ก็จะมีความกังวลเรื่องานเข้ามาเพิ่มไปอีก กลัวทำงานได้ไม่ดี กลัวไม่ก้าวหน้า

จากที่กล่าวมา ปัญหาทุกอย่างทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตทำงานมันดูทับซ้อนกันยุ่งเหยิงไปหมด แต่แมนพาวเวอร์และ Thrive ได้จำแนกสิ่งที่พนักงานในกลุ่มสำรวจต้องการออกเป็น 4 ประเด็นด้วยกัน และสรุปรวมได้ว่า “ความหวัง” ที่พนักงานอยากได้ก็คือ “Familiy-Friendly Future” คือ อนาคตที่ที่ทำงานเป็นมิตรต่อครอบครัวพนักงาน เพราะยิ่งทุกคนผ่านยุค Work from home มา การแบ่งแยกเวลางานกับเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก

ส่วนความปรารถนาของพนักงาน แตกออกมาได้ 4 ข้อ ซึ่งครอบคลุมถึง

1) ต้องการให้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานรักษาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 💪

โดย 56% ของกลุ่มสำรวจ อยากให้บริษัทออกค่าสมาชิกหรือให้พนักงานเข้าถึงการใช้ฟิตเนสได้ ขณะที่อีก 54% ต้องการให้บริษัทหาร้านอาหารสายคลีนหรือสายสุขภาพมาเป็นตัวเลือกให้พนักงานเวลากินกลางวัน

2) ระหว่างทำงาน 75% ของกลุ่มสำรวจต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน ขณะที่ 74% ต้องการงานที่ทำแล้วมีความหมาย 💯

3) การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 73% ต้องการจะเรียนรู้ในเวลางาน ขณะที่เพียง 26% เท่านั้นที่อยากใช้นอกเวลางานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 💡

4) การสนับสนุนดูแลสมาชิกครอบครัว 👪

55% ต้องการให้บริษัทมีสวัสดิการ Childcare หรือบริการช่วยดูแลลูกเล็ก

52% ต้องการให้บริษัทช่วยเหลือในการดูแลญาติผู้สูงอายุในครอบครัว

คนทุกคนสวมหมวกหลายใบ มีหลายบทบาทในชีวิต อยู่ที่ทำงานไม่ว่าเราจะเป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ หรือ แม้แต่เป็นพนักงานธรรมดา แต่กลับบ้านไป เราก็สวมบทเป็นพ่อ หรือเป็นแม่ และเป็นลูกของพ่อแม่เรา

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปทำแบบสำรวจนี้ขึ้นมาเพราะเล็งเห็นว่า บริษัทและองค์กรควรมีส่วนในการผลักดัน หยิบยื่นความช่วยเหลือในบทบาทต่าง ๆ ของพนักงานที่อยู่นอกเหนือบทบาทในที่ทำงานด้วย และนี่คือเสียงสะท้อนขององค์กรเราที่เน้นย้ำถึงความเป็น #PeopleFirstOrganization เพราะเราเชื่อในคน เชื่อในงาน และเชื่อว่าถ้าคนที่ทำงานอย่างมีความสุข งานจะประสบความสำเร็จสูงสุด ❤

หากบริษัทใดต้องการหาพนักงาน หรือ ผู้ที่กำลังสนใจย้ายงาน สามารถติดต่อแมนพาวเวอร์ได้เลยค่ะ 😊