มากกว่า 1 ปี ที่ผ่านมา -

พนักงาน “วัยกลางคน” --- ลูกก็ต้องเลี้ยง พ่อแม่ก็ต้องดูแล...พวกเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ ?

Mothercare, พ่อแม่, สิทธิการเลี้ยงดู, ลูก, เลี้ยงลูก, ทำงาน, วัยกลางคน, พนักงาน, ความต้องการ, สวัสดิการพนักงาน, Employee, Employee Benefits, Work-Life Balance, Flexibility, Friendly, Future, Future Trends, People

วัยกลางคน” ของแต่ละคนไม่เท่ากัน อายุเป็นเพียงตัวเลข เพราะบางที คนวัยต่ำกว่า 30 อาจจะแบกภาระมากกว่าคนที่อายุ 40 เสียอีก เพราะมีทั้งภาระครอบครัว บางคนอาจมีลูกเล็ก มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดู 👴👵👶

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ทำงานมานานแค่ไหน ก็มีสิ่งที่เหมือนกันแน่นอน นั่นคือ... ความคาดหวังในสวัสดิการหรือผลตอบแทนจากบริษัทที่ตอบโจทย์ปัญหาชีวิตคุณ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ร่วมมือกับ THRIVE บริษัทเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสวัสดิการพนักงาน ได้ทำแบบสำรวจพนักงานกว่า 5,000 คน ใน 5 ประเทศ (ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, อิตาลี, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) โดยนำข้อมูลที่ได้มาเป็นไกด์ไลน์ช่วยนายจ้างให้พัฒนาโครงสร้างและนโยบายสวัสดิการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงานอย่างยั่งยืน