ประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา -

ส่องทิศทางการทำงานในอุตสาหกรรมไอทีของปี 2023

Lf Mpg 900x500x1 1 Th

​ในปี 2023 อุตสาหกรรมไอทียังคงเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการทำงาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นักพัฒนาจึงจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน องค์กร และอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จากรายงาน Global Insights โดย ManpowerGroup พบว่า ในปัจจุบันมี 7 ประเด็นที่น่าสนใจ ที่นอกจากจะเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านไอทีแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อพนักงานเป็นวงกว้างอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กันอย่างมากมาย แต่การมีทักษะที่หลากหลายและจำเป็นต่อการทำงาน จะสร้างความแตกต่างให้กับแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ